Start

Sówki Plan dydaktyczno -wychowawczy Ramowy rozkład dnia Siatka godzin nauczycieli/konsultacje DLA RODZICÓW - ważne dokumenty do wglądu Nauczanie zdalne 29.03.2021-18.04.2021 Religia nauczanie zdalne J.angielski nauczanie zdalne, Gimnastyka korekcyjna Psycholog

GRUPA 4

Ramowy rozkład dnia

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

Realizacja podstawy programowej od 7:30 – 13:30

Oddział czynny od 7:00-16.00

I.

 

7:00 - 8:30 

 

 

 

 

Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne zgodne z zainteresowaniem i potrzebami dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela. Obserwacja pedagogiczna. Tworzenie sytuacji doskonalących pamięć i zdolność kojarzenia, umiejętność skupienia uwagi, czuwanie nad zabawą z przestrzeganiem zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek. Stwarzanie warunków do podejmowania przez dzieci zabaw badawczych i konstrukcyjno – technicznych

II.

 

8.30 - 9.30

 

 

Czynności opiekuńczo – wychowawcze, samoobsługowe, organizacyjne w grupie. Zestaw ćwiczeń porannych ogólnorozwojowych.

Śniadanie

 

9.30 - 10.30

 

Zajęcia dydaktyczne realizowane wg. wybranego programu nauczania

 

10.30 - 10.45

 

Czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne w grupie

10.45 - 11.45

Zajęcia w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku. Gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe. Obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze

 

11.45 - 13.00

 

 

Czynności opiekuńczo – wychowawcze, samoobsługowe, organizacyjne w grupie.

Obiad.

III.

 

13.00 - 16.00

 

Zajęcia i zabawy tematyczne, ruchowe, konstrukcyjne i inne wg. potrzeb i zainteresowań dzieci. Czynności higieniczne i samoobsługowe. Przygotowanie do podwieczorku.

Podwieczorek.

Kontakty indywidualne nauczyciela z dziećmi oraz nauczyciela z rodzicami. Prowadzenie obserwacji pedagogicznej.

Rozchodzenie się dzieci.

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Miejskie Przedszkole nr 85 w Katowicach
    40-824 Katowice, ul. Kwiatkowskiego 20
  • 32 254 68 20
    502171850-nr telefonu dyrektora przedszkola:

Galeria zdjęć