• Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

    • Nasze przedszkole przystąpiło do
     „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. 
     na lata 2021 – 2025"
     Priorytet 3. – edycja 2022.

      

     Informujemy, że złożony przez nas wniosek przeszedł pomyślnie procedurę weryfikacji formalnej oraz oceny merytorycznej i tym samym uzyskaliśmy rządowe wsparcie w formie dotacji celowej w kwocie 3.000,00 zł w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” dotyczącego wspierania organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

     Wkłąd włąsny Miasta Katowice : 750,00 zł

     Razem wartośc projektu dla MP85: 3750,00 zł

     Dotacja będzie wykorzystana na zakup książek o szerokiej gamie zastosowań: terapeutyczne, encyklopedie, bajki. Przyczyni się rónież do popularyzacji czytelnictwa wśród najmłodszych.