• WAKACJE 2022

     • Szanowni Państwo

      Uprzejmie przypominam, że do dnia 29.10.2021 należy dostarczyć informację w jakim okresie w wakacje 2022 będą Państwo korzystali z opieki przedszkola dla dzieckiem.

      Stosowny druk był przygotowany w komplecie dokumentów, które odbierali Państwo w miesiącu sierpniu 2021.

      W przypadku jego zagubienia informuję, że stosowny dokument do wypełnienia będzie można odebrać w dniu pasowania tj. 15.10.2021 lub od poniedziałku u p.Soni.

      Jednocześnie informuję, że brak oddania druku rozumiany będzie jako decyzja, że nie będa Państwo korzystać z opieki przedszkola dla dziecka w miesiącu lipiec, sierpień 2022.

       

      ANNA DOBOSZ

    • Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci obowiązujące w Miejskim Przedszkolu Nr 85 w Katowicach
     • Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci obowiązujące w Miejskim Przedszkolu Nr 85 w Katowicach

     • Szanowni Państwo! Rodzice dzieci uczęszczających do Miejskiego Przedszkola Nr 85 wKatowicach.

      Już w środę - 1 września spotkamy się wszyscy ponownie w przedszkolu. W dalszym ciągu trwa czas pandemii, co powoduje pewne ograniczenia i trudności.

      Prosimy o zapoznanie się w podanymi poniżej informacjami :

      PRZYPROWADZANIE DZIECI DO PRZEDSZKOLA

      Dzieci przyprowadzamy do przedszkola w godzinach od 6:00 do 8:30. Godzina 8:30 jest godziną ostateczną. Po tej godzinie pracownicy przedszkola przyjmujący dzieci przechodzą do wykonywania innych prac gospodarczych.

      Utrzymana zostaje zasada , że Rodzice nie wchodzą do przedszkola  (holu) z dziećmi. Wyjątek stanowią dzieci nowoprzyjęte i ich rodzice. Wchodzą oni w liczbie nie większej niż rodzic + dziecko do holu , gdzie dzieci żegnają się z Rodzicami.

      W chwili obecnej nie ma możliwości wchodzenia do szatni lub sal dziecięcych razem z dziećmi ( zalecenia GIS)

      Dzieci które chodzą już do przedszkola , przyjmowane są w drzwiach przedszkola i rozstają się z Rodzicami na zewnątrz placówki.

      Wszystkie dzieci w trakcie przyjścia do przedszkola mają mierzoną temperaturę.

      Temperatura wynosząca powyżej 37* eliminuje możliwość przyjęcia dziecka do przedszkola.

      Od godziny 8.30 do 9.15 drzwi placówki są zamknięte.

      Oczywiście zdarzają się różne sytuacje nagłe i niespodziewane  (które jednak nie mogą być nagminne).

      Jeżeli są Państwo zmuszeni dotrzeć z dzieckiem do przedszkola po godzinie 8:30 prosimy o krótki sms z informacją pod numer 502171850 . O godzinie 8.30 sprawdzana w grupach jest obecność. Dyrektor poinformuje nauczyciela , że dziecko może przyjść później , jeżeli otrzyma taką właśnie wiadomość.

       

      ODBIERANIE DZIECI Z PRZEDSZKOLA.

      Dzieci odbieramy z przedszkola od godziny 14:30. Wtedy pracownicy obsługi wracają na hol przedszkola. Przygotowują dzieci do wyjścia i przekazują Rodzicom. W pierwszych dniach września nowi Rodzice będą proszeni o okazanie dowodu osobistego. Dzieci  mogą odbierać upowaznione przez Rodziców osoby, które będą również legitymowane w pierwszych dniach września.

      Dzieci zawsze można odebrac wczesniej po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie dyrektora przedszkola wysyłając sms pod numer 502171850. Dziecko będzie przygotowane do odbioru przez pracowników przedszkola. 

      Do godziny 14:30 trwają prace porządkowe po podwieczorku, prace porządkowe po leżakowaniu w grupie najmłodszej, kończą się w poszczególnych grupach zajęcia z języka angielskiego, religii oraz gimnastyki korekcyjnej. Dlatego bardzo prosimy o odbieranie dziecka najwcześniej o godzinie 14:30. Dziękujemy!!

       

      POZOSTAŁE INFORMACJE

      POSIŁKI:

      ŚNIADANIE : 8:45- 9:15

      OBIAD: 11:30-12:15

      PODWIECZOREK : 16:45-14:15

      ZAJĘCIA DODATKOWE BEZPŁATNE 

      LOGOPEDIA: PIĄTEK

      GIMNASTYKA KOREKCYJNA: ŚRODA

      ZAJĘCIA Z PSYCHOLOGIEM : PIATEK

      J.ANGIELSKI: ŚRODA

      RELIGIA: PONIEDZIAŁEK

      RYTMIKA: ŚRODA

      Zajęcia rozpoczynają się w poszczególnych grupach  od 8:30, kończą w poszczególnych grupach o 14:30

      Anna Dobosz

    • Przedszkole od 1 września 2021
     • Przedszkole od 1 września 2021

     • Drodzy Rodzice,

      Otwieramy przedszkole dla wszystkich dzieci od dnia 1 września 2021 r. Pragniemy zapoznać Państwa z obowiązującymi od tej daty wytycznymi:

      1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa w przedszkolu i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w okresie ograniczonego funkcjonowania przedszkoli w Miejskim Przedszkolu Nr 85 w Katowicach obowiązują specjalne Procedury bezpieczeństwa.

      2. Przedszkole pracuje w godzinach od 6:00 do 17:00. 
       Dzieci mogą być przyprowadzane w godzinach 6:00 do 8:30.

       W godzinach 8:30--14:30 przedszkole jest bezwzględnie zamknięte.

       Spóźnieni  mogą wejść dopiero po 9:15 po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym.

       Odbiór dzieci następuje od godziny 14:30. Wyjątkowo, tylko w uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym zgłoszeniu, można odebrać dziecko w ustalonych z rodzicem godzinach.

      3. Wprowadzamy zasadę że w miesiącu wrześniu do części wspólnej przedszkola wchodzą dzieci nowoprzyjete z jednym Rodzicem. Pozostałe dzieci odbierane są przez pracownikow przedszkola  w drzwiach placówki.

      4. Liczba dzieci w jednej grupie przedszkolnej może maksymalnie wynosić do 25 dzieci.

      5. Rodzicu pamiętaj, że do przedszkola nie będą wpuszczane dzieci z objawami chorobowymi wskazującymi na infekcję. Po wejściu do budynku przedszkola każdemu dziecku mierzona jest temperatura.8.W przedszkolu dzieci nie muszą zakrywać ust i nosa (nie chodzą w maseczkach). 

      6.  Rodzicu zadbaj o to, by Twoje dziecko nie zabierało do przedszkola żadnych zabawek i innych przedmiotów. Niestety nie może z nimi wejść do przedszkola.

      7. Na czas stanu  epidemii:

      1) w miarę mozliwości  grupy będą przebywać w wyznaczonych i stałych salach;

      3) eliminuje się obowiązek mycia zębów przez dzieci;

      5)  uroczystości urodzinowe dzieci będą odbywac się pod szczególnym nadzorem.

      6) zawiesza się organizację warsztatów, spotkań, przedstawień teatralnych organizowanych przez firmy zewnętrzne.

      7). Przedszkole nie będzie organizowało wyjść poza teren przedszkola. W przypadku gdy pogoda na to pozwoli, dzieci będą korzystały z placu zabaw w ogrodzie przedszkolnym.

      8). W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka (takich jak kaszel, gorączka, duszności, katar), dziecko jest niezwłocznie izolowane od grupy – służy do tego specjalnie przygotowane pomieszczenie.

       

      Prosimy Was Rodzice o:

      1. zapoznanie się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach epidemii;

      2. dbania o to, by przekazanie dziecka pod opiekę pracownika przedszkola przebiegało sprawnie;

      3. przekazywanie dyrektorowi, nauczycielowi, pracownikowi przedszkola istotnych informacji o stanie zdrowia dziecka, zgodnie z przyjętymi zasadami:

      - poprzez informację telefoniczną: 32 254 68 20  502 17 18 50, e-mail: przedszkole85@o2.pl

       

           4. pozostawienia w domu dziecka w sytuacji, gdy w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji;

       

          5. przyprowadzania do przedszkola tylko bezwzględnie zdrowego dziecka – bez objawów chorobowych;

       

          6. zapewnienia dziecku, które skończyło 4 r.ż. indywidualnej osłony ust i nosa w drodze do i z przedszkola;

       

         7. dbania o to, by dziecko nie zabierało do przedszkola zabawek i innych niepotrzebnych przedmiotów;

       

        8. regularnego przypominania dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania;

       

        9. do odbierania telefonów z przedszkola lub wyznaczenia dodatkowej osoby do kontaktu (upoważnionej do odbioru dziecka);

       

      10. do wypełnienia i podpisania w pierwszym dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola: OŚWIADCZEŃ RODZICA ZWIĄZANYCH ZE ZGŁOSZENIEM DZIECKA DO PRZEDSZKOLA (pliki do pobrania)

      11. do punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.

       

      Rodzicu przygotuj swoje dziecko do nowej grupy, nauczycielek prowadzących grupę

      oraz do nowego wyglądu zewnętrznego pracowników obsługi (fartuchy ochronne, rękawiczki, przyłbice).

      Informacje przekazuj w formie pozytywnej, aby wytworzyć w dzieciach poczucie bezpieczeństwa.

      Anna Dobosz

       

       

   • Kontakty

    • Miejskie Przedszkole nr 85 w Katowicach
    • przedszkole85@o2.pl
    • przedszkole85@o2.pl
    • przedszkole85@o2.pl
    • 32 254 68 20 502171850-nr telefonu dyrektora przedszkola:
    • 40-824 Katowice, ul. Kwiatkowskiego 20
    • mgr Anna Dobosz
    • Miejskie Przedszkole Nr 85 w Katowicach powstało w 1983r. Obecnie do przedszkola uczęszcza 100 dzieci. W przedszkolu funkcjonują 4 grupy : Misie, Krasnale, Biedronki i Sówki. Każda grupa ma do dyspozycji salę zabaw, bogato wyposażoną w zabawki i inne pomoce dydaktyczne, oraz znajdującą się tuż obok szatnię i łazienkę.
    • Osobą odpowiedzialną za prowadzenie dokumentacji dotyczącej odpłatności za przedszkole jest Pani Sonia Nowara
    • Rok szkolny 2021/2022 Gr. 1 Misie : Natalia Przybylska, Monika Staśko Gr 2 Krasnale: Sabina Klajnbauer , Magdalena Lech Gr 3. Biedronki: Anna Dobosz, Agata Pawlik Gr 4 Sówki : Teresa Wróbel, Maria Majek
   • Logowanie