Start

 • Bezpieczny powrót do przedszkola

  Drodzy Rodzice,

  Ponowne otwarcie przedszkola planowane jest na 1 czerwca. Pragniemy zapoznać Państwa z obowiązującymi od tej daty wytycznymi:

  1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa w przedszkolu i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w okresie ograniczonego funkcjonowania przedszkoli w Miejskim Przedszkolu Nr 85 w Katowicach obowiązują specjalne Procedury bezpieczeństwa.

  2. Przedszkole pracuje w godzinach od 6:00 do 17:00. 
   Dzieci mogą być przyprowadzane w godzinach 6:00 do 8:30.

   W godzinach 8:30--14:30 przedszkole jest bezwzględnie zamknięte.

   Trwa wtedy dezynfekcja holu i korytarza przedszkola w celu zapeniewnia higienicznych warunków dostarczenia dzieciom posiłków. 

   Spóźnialscy mogą wejść dopiero po 9:15 po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym.

   Odbiór dzieci następuje od godziny 14:30. Wyjątkowo, tylko w uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym zgłoszeniu, można odebrać dziecko w ustalonych z rodzicem godzinach.

  3. Obowiązuje całkowity zakaz wchodzenia rodziców na teren przedszkola.

  4. Liczba dzieci w jednej grupie przedszkolnej może maksymalnie wynosić do 12 dzieci, w uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o 2.

  5. W przedszkolu tworzone są grupy tzw. „rodzinkowe”, w których przebywają dzieci w godzinach pracy oddziału oraz rodzeństwa razem. Brak podziału na grupy wiekowe. Grupy są stałe, utworzone zgodnie z deklaracją rodzica dotyczącą godzin pobytu dziecka. Opiekę w grupie sprawują przydzieleni na stałe do grupy pracownicy przedszkola, po dwóch nauczycieli i jeden pracownik obsługi.

  6. Rodzicu informuj o potrzebie opieki nad dzieckiem z odpowiednim wyprzedzeniem, tak byśmy mieli czas na zorganizowanie bezpiecznych warunków dla Twojego dziecka. Dzieci, które nie zostały zgłoszone nie będą wpuszczane do przedszkola. Jeżeli w danym dniu liczba dzieci zgłoszonych przekroczy limity określone przez GIS, zostanie wdorżona procedura rekrutacji, która uwzględnia zatrudnienie rodziców oraz  charakter wykonywanej pracy. ( patrz Kryteria przyjmowania )

  7. Rodzicu pamiętaj, że do przedszkola nie będą wpuszczane dzieci z objawami chorobowymi wskazującymi na infekcję. Po wejściu do budynku przedszkola każdemu dziecku mierzona jest temperatura.8.W przedszkolu dzieci nie muszą zakrywać ust i nosa (nie chodzą w maseczkach). 

  8.  Rodzicu zadbaj o to, by Twoje dziecko nie zabierało do przedszkola żadnych zabawek i innych przedmiotów. Niestety nie może z nimi wejść do przedszkola.

  9. Na czas zagrożenia epidemicznego:

  1) grupy będą przebywać w wyznaczonych i stałych salach;

  2) zawiesza się organizowanie zajęć dodatkowych wymagających uczestnictwa osób z zewnątrz, np. religia, j. angielski, rytmika, zajęcia z logopedą, psychologiem i rehabilitantem,  które będą realizowane nadal zdalnie, jak również zajęć dodatkowych odpłatnych;

  3) eliminuje się obowiązek mycia zębów przez dzieci;

  4) eliminuje się leżakowanie dzieci;

  5) zawiesza się uroczystości urodzinowe dzieci;

  6) zawiesza się organizację warsztatów, spotkań, przedstawień teatralnych organizowanych przez firmy zewnętrzne.

  7). Przedszkole nie będzie organizowało wyjść poza teren przedszkola. W przypadku gdy pogoda na to pozwoli, dzieci będą korzystały z placu zabaw w ogrodzie przedszkolnym, jak również będą wykonywały prace w szklarni z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

  8). W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka (takich jak kaszel, gorączka, duszności, katar), dziecko jest niezwłocznie izolowane od grupy – służy do tego specjalnie przygotowane pomieszczenie.

   

  Prosimy Was Rodzice o:

  1. zapoznanie się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach epidemii;

  2. dbania o to, by przekazanie dziecka pod opiekę pracownika przedszkola przebiegało sprawnie;

  3. przekazywanie dyrektorowi, nauczycielowi, pracownikowi przedszkola istotnych informacji o stanie zdrowia dziecka, zgodnie z przyjętymi zasadami:

  - poprzez informację telefoniczną: 32 254 68 20  502 17 18 50, e-mail: przedszkole85@o2.pl

   

       4. pozostawienia w domu dziecka w sytuacji, gdy w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji;

   

      5. przyprowadzania do przedszkola tylko bezwzględnie zdrowego dziecka – bez objawów chorobowych;

   

      6. zapewnienia dziecku, które skończyło 4 r.ż. indywidualnej osłony ust i nosa w drodze do i z przedszkola;

   

     7. dbania o to, by dziecko nie zabierało do przedszkola zabawek i innych niepotrzebnych przedmiotów;

   

    8. regularnego przypominania dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania;

   

    9. do odbierania telefonów z przedszkola lub wyznaczenia dodatkowej osoby do kontaktu (upoważnionej do odbioru dziecka);

   

  10. do wypełnienia i podpisania w pierwszym dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola: OŚWIADCZEŃ RODZICA ZWIĄZANYCH ZE ZGŁOSZENIEM DZIECKA DO PRZEDSZKOLA (pliki do pobrania)

  11. do punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.

   

  Rodzicu przygotuj swoje dziecko do nowej grupy, nauczycielek prowadzących grupę

  oraz do nowego wyglądu zewnętrznego pracowników obsługi (fartuchy ochronne, rękawiczki, przyłbice).

  Informacje przekazuj w formie pozytywnej, aby wytworzyć w dzieciach poczucie bezpieczeństwa.

  ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

  OSWIADCZENIE_RODZICA_ZWIaZANE_ZE_ZGLOSZENIEM_DZIECKA_DO_PRZEDSZKOLA.doc

  Procedura_bezpieczenstwa_COVID19.doc

  Organizacjia_opieki_w_przedszkolu_COVID_19.doc

  KRYTERIA__PRZYJMOWANIA_DZIECI_-COVID_19.doc

  Przypominamy, że kryteria będa obowiązywały również w czasie wakacji, jeżeli limit miejsc nie ulegnie zwiększeniu.

  Prosimy o zwrócenie uwagi na punkt 1 procedury dotyczącej kryteriów:

  "1. W związku z koniecznością dokładnego planowania pracy placówki w okresie ograniczonego funkcjonowania przedszkola zobowiązuje się rodziców dziecka do podania w terminie do piątku każdego tygodnia do godziny 9:00 informacji (telefonicznie- 32 254-68-20, 502171850 , e-mailem: przedszkole85@o2.pl), czy dziecko będzie uczestniczyło w zajęciach w następnym tygodniu."

  W związku z tym przypominamy że informację o tym, czy dziecko będzie od nowego tygodnia w przedszkolu należy zgłaszać aż do odwołania najpóźniej w terminie:

  29 maj 2020 ( uczęszczanie od 1.06.2020)

  5 czerwiec  2020 ( uczęszczanie od 8.06.2020)

  12 czerwiec 2020 ( uczęszcznie od 15.06.2020)

  19 czerwiec 2020 ( uczęszczanie od 22.06.2020)

  26 czerwiec 2020 ( uczęszczanie od 29.06.2020 do 30.06.2020)

  DZIECI JUZ ZGŁOSZONE- JEŻELI RODZICE NIE ZMIENIAJĄ ZDANIA -MAJĄ ZAPEWNIONE MIEJSCE W PRZEDSZKOLU!!! JEŻELI RODZIC WCZESNIEJ DEKLAROWAŁ ŻE DZIECKO NIE BĘDZIE UCZĘSZCZAŁO DO PRZEDSZKOLA W CZERWCU A ZMIENIŁ ZDANIE- MUSI DOKONAć ZGŁOSZENIA.

  NA DZIEŃ 27.05.2020 TAKIE DZIECI NIE MAJĄ ZAPEWNIONEGO MIEJSCA W PLACÓWCE . PLAN PRACY ZOSTAŁ USTALONY W OPARCIU O ZŁOSZENIA RODZICÓW DOTYCZĄCE POTRZEBY OPIEKI NAD DZIECKIEM

  WAKACJE

  ZGŁOSZENIA BĘDA PONOWNIE WERYFIKOWANE W TERMINIE DO 6.06.2020.

  PO WERYFIKACJI I USTALENIU LICZBY DZIECI PODEJMOWANE BĘDĄ  W POROZUMIENIU Z ORGANEM PROWADZĄCYM DECYZJE DOTYCZĄCE PRZYJMOWANIA DZIECI . NA CHWILĘ OBECNĄ DZIECI JEST ZGŁOSZONYCH WIĘCEJ NIŻ LICZBA MIEJSC KTÓRĄ PRZEDSZKOLE DYSPONUJE .

  Anna Dobosz

   

   

 • Iga piosenka dla mamy

  Zuzia piosenka dla mamy

  Piotr ćwiczenia logopedyczne

  Iga - co znajduje się w domu

 • Ania i jej piosenka dla Mamy "Kocham Cię"

 • Pola Bukiecik dla mamy

 • Taniec w deszczu -Ola z gr. 4

 • Wiktor i jego przejażdżka na rowerze

 • Hana i rodzinny tor przeszkód

 • Pola "Serce puka"

  Iga ćwiczenia gimnastyczne

 • ZAPROSZENIE DO WARSZAWSKIEJ OPERY KAMERALNEJ

  ZAPROSZENIE DO WARSZAWSKIEJ OPERY KAMERALNEJ

  Szanowni Państwo,

  w sytuacji pozostawania w domach wiemy, jak mocno jest ograniczony dostęp do wydarzeń kulturalnych, dlatego Warszawska Opera Kameralna zaprasza do uczestnictwa w naszych projektach online.

   

  Dla najmłodszych przygotowaliśmy prawdziwą atrakcję. "Gdy opera drzwi otwiera" to nie tylko wiersze, deklamowane przez znanych i lubianych artystów, spektakle adresowane do dzieci, ale także rebusy, puzzle, kolorowanki odwołujące się do repertuaru dla młodych widzów.
   

  Z dedykowanej strony 
  https://repertuar.operakameralna.pl/gdyoperadrzwiotwiera-2/ 
  można je za darmo pobrać, by móc bawić się a przy okazji spędzać czas w sposób wartościowy.
  Jest to też pomocne narzędzie dydaktyczne w nauczaniu nie tylko muzycznym.

   

  Zachęcamy ponadto do odwiedzin grupy 
  https://www.facebook.com/groups/278022472728901/, na stronie której codziennie pojawia się ciekawy wpis. Zapraszamy do wspólnej zabawy, polecania nas Znajomym,
  przesyłania prac na adres fb@operakameralna.pl a my je opublikujemy na naszym FB.

   

  Dla dorosłych przygotowaliśmy cykl zatytułowany "Opera z fotela", w którym codziennie o godz. 19:00 na 
  https://www.facebook.com/Warszawska.Opera.Kameralna

  prezentujemy fragmenty najpiękniejszych arii w wykonaniu znakomitych, światowej sławy artystów, zdjęcia i ciekawostki a na stronie https://repertuar.operakameralna.pl/operazfotela wystawy, zdjęcia, historię WOK i swoiste kompendium wiedzy o operze podane w sposób lekki i z poczuciem humoru. Idealne na wieczór spędzany w domu.

   

  Co sobota o godz. 19:00 na naszej stronie FB oraz YouTube 
  https://www.youtube.com/WarszawskaOperaKameralna 
  publikujemy kolejne odcinki "operaOK!", innowacyjnego spojrzenia na najsłynniejsze barokowe opery.
  Jest to niezwykle intrygujące muzyczne i estetyczne doznanie, które gorąco polecamy Państwa uwadze.

  Z wyrazami szacunku

  Agata Janiszewska

  Dział Marketingu, Sprzedaży i Obsługi Widowni

  ………………………………………………………

  Warszawska Opera Kameralna
  03-933 Warszawa, ul. Obrońców 31
  tel.: +48 22 
  625 75 10 / +48 22 831 22 40

  e-mail: agata.janiszewska@operakameralna.pl
  strona: www.operakameralna.pl
      

 • Hana i jej piosenka

 • Iga - co lubię robić z mamą

  Iga nauczycielką - o czym była bajka?

 • Zosia z gr.3 na rolkach :)

 • Kubuś z gr.1 uczy się jeździć na rolkach :)

 • Kubuś z gr.1 uczy się jeździć na rolkach :)

 • Iga strażakiem

  Iga co robią strażacy?

 • Wiadomości

  Pola i zumba

  Pola ćwiczy do muzyki

  Iga opowiada

  Iga czego uczą się małe dzieci

  Iga układa książki

  Iga ćwiczy orientację w przestrzeni

  Iga i emocje

  Piotr jak zrobić sałatkę

  Piotr Co to jest

 • WIADOMOŚĆ

  PROŚBA FINDACJI

  Zarząd Fundacji Wybierz By Pomóc nie pobiera żadnego wynagrodzenia.
  Jeżeli chciałbyś wesprzeć tego Podopiecznego bezpośrednio, prosimy o rozważenie przekazania dla Niego vouchera ( karty podarunkowej ) na zakupy.

  Fundacja Wybierz by Pomóc
  ul. Smolańska3
  70-026 Szczecin
  tel. 91-481-9025
  tel. 797-575-299
  fax 91-883-5125
  biuro@wybierzbypomoc.orgwww.wybierzbypomoc.org

  NIP: 9552441037REGON: 368295964  KRS: 0000695388

  "Dzień dobry,
  mam na imię Marek, choruję na schizofrenię. Chciałbym nigdy nie musieć pisać tego listu, nigdy nie prosić
  o pomoc, ale życie schizofrenika jest smutne i trudne.
  Choroba odebrała mi szanse na normalne funkcjonowanie.

  Przeszedłem zawał serca, teraz cały mój dochód to 645 złote. Kiedy opłacę rachunki, nie zostaje prawie nic. Wiem co to bieda i brak środków do życia, wiem co to głód. Brakuje ubrań, właściwie brakuje wszystkiego – nie zawsze udaje mi się kupić żywność, na odzież czy inne potrzeby nigdy nie wystarcza.
  Mam 53 lata i nie wiem, jak sobie poradzić z ubóstwem, bardzo chcę się wydostać z tej sytuacji. Każda pomoc jest dla mnie na wagę złota. Każdy gest wsparcia to znak, że nie jestem sam. 

  https://pomagam.pl/wybierzmarka
  https://www.wybierzbypomoc.org/podopieczny-pan-marek.html

   

   

 • WIADOMOŚĆ

   

  Dzień dobry.W związku ze zmianą organizacji pracy Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej nr 1 w Katowicach,  zachęcamy do zapoznania się zmateriałami umieszczanymi na stronie internetowej poradni:www.ppp1katowice.pl skierowanymi do nauczycieli, rodziców oraz dzieci.Materiały zostały umieszczone w zakładce: Działalność (propozycje dlarodziców, dzieci, nauczycieli).
  Informacja o aktualnej działalności poradni znajduje się na stronieinternetowej: www.ppp1katowice.pl
  W razie potrzeby można się również kontaktować z pracownikami Działu Opieki nad Małym Dzieckiem korzystając z poczty
  LIGUZIŃSKA-WOŁOWIEC – pedagog e-mail: i.liguzinska@ppp1katowice.pl
  AGNIESZKA DONAT – pedagog e-mail: a.donat@ppp1katowice.pl
  Pozdrawiamy serdecznie.Izabela Liguzińska - Wołowiec i Agnieszka Donat

 • Wiadomość

  LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH DO MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 85 W KATOWICACH NA ROK SZKOLNY 2020/2021

  lista_przyjetych_(1)(1).pdf

  lista_nieprzyjetych.pdf

 • Kuba G. - klocki Lego

Aktualności

Kontakt

 • Miejskie Przedszkole nr 85 w Katowicach
  40-824 Katowice, ul. Kwiatkowskiego 20
 • 32 254 68 20 502171850

Galeria zdjęć