Start

 • Informacja dotycząca deklaracji pobytu na okres wakacji

  Informujemy, ze w pierwszym dniu pobytu dziecka w okresie wakacji w przedszkolu otrzymają Państwo deklarację pobytu. Należy ją wypełnić w domu , podpisać przez oboje Rodziców i oddać w następnym dniu . Rodzice , których dzieci będą uczęszczać do przedszkola w lipcu otrzymają deklarację 29.06 ( jeżeli chodzą  teraz) oraz 1.07.2020 ( jeżeli przyjdą do przedszkola od 1.07.2020).

  Rodzice dzieci, które przyjda do przedszkola w sierpniu otrzymają deklarację 3.08.2020.

  Wszystkie okresu pobytu dziecka w okresie wakacji będą wskazane na jednej deklaracji.

  Wszelkich informacji mogą udzielić p.Sonia oraz Dyrektor przedszkola.

  A.DOBOSZ

 • Pożegnanie przedszkola.

  W tym roku szkolnym z naszym przedszkolem żegna się 25 dzieci z gr. Sówki oraz 3 dzieci z gr. Biedronki. Życzymy Im wszystkiego dobrego na nowej drodze obowiązków szkolnych. Wieszem żegnają się Zosia , Kaja, Kuba i Leon. Piosenką Ania.

 • wiadomości

  Iga -praca z obrazkiem

  Iga - rozpoznawanie owadów

 • Wiadomości

  Iga dodaje i odejmuje

  Iga zbiera owoce na koktajl

 • ZAWIADOMIENIE

  Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 85 w Katowicach informuje,
  że ogród przedszkolny jest nieczynny do odwołania.

  Przebywanie na ogrodzie osób postronnych jest zakazane.

  Przebywanie na ogrodzie w dni wolne i przechodzenie przez płot jest surowo zabronione.

  Przypominamy, że teren ogrodu objęty jest kamerami a obraz nagrywa się 24 godziny na dobę.

  Wszystkie osoby , które przebywały w ogrodzie w sobotę w dniu 6 czerwca 2020 w godzinach pomiędzy 19:00 a 20:30 proszone są o zgłoszenie do dyrektora placówki, celem wyjaśnienia swojego pobytu na terenie zamkniętym przedszkola.

  Brak zgłoszenia sie dzieci wraz z rodzicami będzie skutkował wniesieniem skargi przez dyrektora przedszkola na postępowanie dzieci w pierwszej kolejności do dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 33 w Katowicach i wnioskiem o obniżenie zachowania do nagannego.

  Ogród pzedszkolny w chwili obecnej nie spełnia wymogów GIS. ( NIE JEST DEZYNFEKOWANY).

  Wszelkie wnioski o uszczerbki na zdrowiu związane i spowodowane nieuzasadnionym zakazanym pobytem na terenie ogrodu nie będą rozpatrywane.

  URZĄDZENIA OGRODOWE SĄ WYŁĄCZONE Z UŻYTKOWANIA.

 • Bezpieczny powrót do przedszkola

  Drodzy Rodzice,

  Ponowne otwarcie przedszkola planowane jest na 1 czerwca. Pragniemy zapoznać Państwa z obowiązującymi od tej daty wytycznymi:

  1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa w przedszkolu i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w okresie ograniczonego funkcjonowania przedszkoli w Miejskim Przedszkolu Nr 85 w Katowicach obowiązują specjalne Procedury bezpieczeństwa.

  2. Przedszkole pracuje w godzinach od 6:00 do 17:00. 
   Dzieci mogą być przyprowadzane w godzinach 6:00 do 8:30.

   W godzinach 8:30--14:30 przedszkole jest bezwzględnie zamknięte.

   Trwa wtedy dezynfekcja holu i korytarza przedszkola w celu zapeniewnia higienicznych warunków dostarczenia dzieciom posiłków. 

   Spóźnialscy mogą wejść dopiero po 9:15 po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym.

   Odbiór dzieci następuje od godziny 14:30. Wyjątkowo, tylko w uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym zgłoszeniu, można odebrać dziecko w ustalonych z rodzicem godzinach.

  3. Obowiązuje całkowity zakaz wchodzenia rodziców na teren przedszkola.

  4. Liczba dzieci w jednej grupie przedszkolnej może maksymalnie wynosić do 16 dzieci, w uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o 2.

  5. W przedszkolu tworzone są grupy tzw. „rodzinkowe”, w których przebywają dzieci w godzinach pracy oddziału oraz rodzeństwa razem. Brak podziału na grupy wiekowe. Grupy są stałe, utworzone zgodnie z deklaracją rodzica dotyczącą godzin pobytu dziecka. Opiekę w grupie sprawują przydzieleni na stałe do grupy pracownicy przedszkola, po dwóch nauczycieli i jeden pracownik obsługi.

  6. Rodzicu informuj o potrzebie opieki nad dzieckiem z odpowiednim wyprzedzeniem, tak byśmy mieli czas na zorganizowanie bezpiecznych warunków dla Twojego dziecka. Dzieci, które nie zostały zgłoszone nie będą wpuszczane do przedszkola. Jeżeli w danym dniu liczba dzieci zgłoszonych przekroczy limity określone przez GIS, zostanie wdorżona procedura rekrutacji, która uwzględnia zatrudnienie rodziców oraz  charakter wykonywanej pracy. ( patrz Kryteria przyjmowania )

  7. Rodzicu pamiętaj, że do przedszkola nie będą wpuszczane dzieci z objawami chorobowymi wskazującymi na infekcję. Po wejściu do budynku przedszkola każdemu dziecku mierzona jest temperatura.8.W przedszkolu dzieci nie muszą zakrywać ust i nosa (nie chodzą w maseczkach). 

  8.  Rodzicu zadbaj o to, by Twoje dziecko nie zabierało do przedszkola żadnych zabawek i innych przedmiotów. Niestety nie może z nimi wejść do przedszkola.

  9. Na czas zagrożenia epidemicznego:

  1) grupy będą przebywać w wyznaczonych i stałych salach;

  2) zawiesza się organizowanie zajęć dodatkowych wymagających uczestnictwa osób z zewnątrz, np. religia, j. angielski, rytmika, zajęcia z logopedą, psychologiem i rehabilitantem,  które będą realizowane nadal zdalnie, jak również zajęć dodatkowych odpłatnych;

  3) eliminuje się obowiązek mycia zębów przez dzieci;

  4) eliminuje się leżakowanie dzieci;

  5) zawiesza się uroczystości urodzinowe dzieci;

  6) zawiesza się organizację warsztatów, spotkań, przedstawień teatralnych organizowanych przez firmy zewnętrzne.

  7). Przedszkole nie będzie organizowało wyjść poza teren przedszkola. W przypadku gdy pogoda na to pozwoli, dzieci będą korzystały z placu zabaw w ogrodzie przedszkolnym, jak również będą wykonywały prace w szklarni z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

  8). W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka (takich jak kaszel, gorączka, duszności, katar), dziecko jest niezwłocznie izolowane od grupy – służy do tego specjalnie przygotowane pomieszczenie.

   

  Prosimy Was Rodzice o:

  1. zapoznanie się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach epidemii;

  2. dbania o to, by przekazanie dziecka pod opiekę pracownika przedszkola przebiegało sprawnie;

  3. przekazywanie dyrektorowi, nauczycielowi, pracownikowi przedszkola istotnych informacji o stanie zdrowia dziecka, zgodnie z przyjętymi zasadami:

  - poprzez informację telefoniczną: 32 254 68 20  502 17 18 50, e-mail: przedszkole85@o2.pl

   

       4. pozostawienia w domu dziecka w sytuacji, gdy w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji;

   

      5. przyprowadzania do przedszkola tylko bezwzględnie zdrowego dziecka – bez objawów chorobowych;

   

      6. zapewnienia dziecku, które skończyło 4 r.ż. indywidualnej osłony ust i nosa w drodze do i z przedszkola;

   

     7. dbania o to, by dziecko nie zabierało do przedszkola zabawek i innych niepotrzebnych przedmiotów;

   

    8. regularnego przypominania dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania;

   

    9. do odbierania telefonów z przedszkola lub wyznaczenia dodatkowej osoby do kontaktu (upoważnionej do odbioru dziecka);

   

  10. do wypełnienia i podpisania w pierwszym dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola: OŚWIADCZEŃ RODZICA ZWIĄZANYCH ZE ZGŁOSZENIEM DZIECKA DO PRZEDSZKOLA (pliki do pobrania)

  11. do punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.

   

  Rodzicu przygotuj swoje dziecko do nowej grupy, nauczycielek prowadzących grupę

  oraz do nowego wyglądu zewnętrznego pracowników obsługi (fartuchy ochronne, rękawiczki, przyłbice).

  Informacje przekazuj w formie pozytywnej, aby wytworzyć w dzieciach poczucie bezpieczeństwa.

  ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

  OSWIADCZENIE_RODZICA_ZWIaZANE_ZE_ZGLOSZENIEM_DZIECKA_DO_PRZEDSZKOLA.doc

  Procedura_bezpieczenstwa_COVID19.doc

  Organizacjia_opieki_w_przedszkolu_COVID_19.doc

  KRYTERIA__PRZYJMOWANIA_DZIECI_-COVID_19.doc

  Przypominamy, że kryteria będa obowiązywały również w czasie wakacji, jeżeli limit miejsc nie ulegnie zwiększeniu.

  Prosimy o zwrócenie uwagi na punkt 1 procedury dotyczącej kryteriów:

  "1. W związku z koniecznością dokładnego planowania pracy placówki w okresie ograniczonego funkcjonowania przedszkola zobowiązuje się rodziców dziecka do podania w terminie do piątku każdego tygodnia do godziny 9:00 informacji (telefonicznie- 32 254-68-20, 502171850 , e-mailem: przedszkole85@o2.pl), czy dziecko będzie uczestniczyło w zajęciach w następnym tygodniu."

   

  DZIECI JUZ ZGŁOSZONE- JEŻELI RODZICE NIE ZMIENIAJĄ ZDANIA -MAJĄ ZAPEWNIONE MIEJSCE W PRZEDSZKOLU!!! JEŻELI RODZIC WCZESNIEJ DEKLAROWAŁ ŻE DZIECKO NIE BĘDZIE UCZĘSZCZAŁO DO PRZEDSZKOLA W CZERWCU A ZMIENIŁ ZDANIE- MUSI DOKONAć ZGŁOSZENIA.

  NA DZIEŃ 27.05.2020 TAKIE DZIECI NIE MAJĄ ZAPEWNIONEGO MIEJSCA W PLACÓWCE . PLAN PRACY ZOSTAŁ USTALONY W OPARCIU O ZŁOSZENIA RODZICÓW DOTYCZĄCE POTRZEBY OPIEKI NAD DZIECKIEM

  WAKACJE

  ZGŁOSZENIA BĘDA PONOWNIE WERYFIKOWANE W TERMINIE DO 6.06.2020.

   

  Anna Dobosz

   

   

 • Otwieramy przedszkola od 6 maja br.

  Szanowni Państwo,

  w związku z informacjami rządu o możliwości otwarcia przedszkoli od 6 maja oraz zapytaniami Państwa na w/w temat, informuję że czekamy na wytyczne miasta Katowice odnośnie szczegółów. Jak tylko będę wiedzieć coś więcej natychmiast Państwa poinformuję poprzez stronę internetową.

  Na stronie www.gov.pl czytamy:

  6 maja otwieramy żłobki i przedszkola

  Dzieci pracujących rodziców będą mogły wrócić do żłobków lub przedszkoli. Od środy 6 maja organy prowadzące te placówki mogą je otworzyć, mając na uwadze wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego, a także Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

   

  Ministerstwo Edukacji Narodowej - Portal Gov.pl

   Otwieramy przedszkola od 6 maja br. – komunikat MEN

  Wytyczne GIS i MZ – plik w wersji pdf

 • WIADOMOŚĆ

  WIADOMOŚĆ

  SZANOWNI PAŃSTWO

  NASZE PRZEDSZKOLE PRZYSTAPIŁO DO AKCJI 
  "SZKOŁA NA WIDELCU"

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA ZAKŁADKI NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ_ PRZEPISY. JEDNA Z PODZAKŁADEK POŚWIĘCONA JEST NOWEJ AKCJI. DZIŚ DLA PAŃSTWA I DZIECI SPECJALNY PRZEPIS NA CIEKAWE KANAPKI DLA NIEJADKÓW

  SMACZNEGO!

Aktualności

Kontakt

 • Miejskie Przedszkole nr 85 w Katowicach
  40-824 Katowice, ul. Kwiatkowskiego 20
 • 32 254 68 20 502171850

Galeria zdjęć