Start

 • Sówki żegnają przedszkole

 • Misie żegnają rok szkolny

 • Krasnale żegnają rok szkolny

 • Biedronki żegnają rok szkolny oraz kolegów z grupy Sówki

 • Podwodny świat... zadanie Krasnali

 • Informacja GUS -SPIS POWSZECHNY

  Informacja GUS -SPIS POWSZECHNY

  Szanowni Państwo,

   

  Od 1 kwietnia 2021 r. do 30 września 2021 r. na terenie kraju trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

   

  Udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy.

   

  Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. jest realizowany następującymi metodami:

  • metodą samospisu internetowego

  aplikacja dostępna jest na stronie https://spis.gov.pl/,

   

  • metodą wywiadu telefonicznego, dzwoniąc na infolinię spisową obsługiwaną przez pracowników statystyki publicznej od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00 pod numerem: 22 279 99 99,


   

  • z uwagi na epidemię wywiady bezpośrednie nie będą realizowane do odwołania.

  W ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań zbierane są następujące dane:

  • Charakterystyka demograficzna osób,

  • Aktywność ekonomiczna osób,

  • Poziom wykształcenia,

  • Niepełnosprawność,

  • Migracje wewnętrzne i zagraniczne,

  • Charakterystyka etniczno-kulturowa,

  • Gospodarstwa domowe i rodziny,

  • Stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych (mieszkania i budynki).

   

  Osoby, które dokonały samospisu internetowego zachęcamy do udziału w „Loterii Narodowego Spis Powszechnego Ludności i Mieszkań” https://loteria.spis.gov.pl/

  Do wygrania cenne nagrody!

   

   

 • Czerwiec w Krasnalach- Długi weekend

 • Informacja dotycząca wakacji 2021

  Zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporządzenia M E N z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych  przedszkoli (Dz. U. z 2019r., poz. 502) Dyrektor oraz Rada Rodziców wnioskują o przerwę wakacyjną w roku szkolnym 2020-2021.

  Po rozpoznaniu Państwa potrzeb,d potwierdzonych podpisaną deklaracją informuję, że w/w organy przedszkola będą wnioskowały do organu prowadzącego przedszkole- Urzędu Miasta Katowice  o zatwierdzenie poniżej przedstawionego harmonogramu pracy placówki w okresie wakacji.

  1.07.2021  (czwartek) - 30.07.2021  ( piątek) - przedszkole czynne .

  02.08.2021 (poniedziałek) - 13.08.2021 (piątek) - planowana przerwa wakacyjna , przedszkole nieczynne

  16.8.2021( ( poniedziałek) - 31.08.2021 ( wtorek) przedszkole czynne

  Okres od .2.08.2021 do 13.08.2021 był najrzadzej wskazywanym okresem przez rodziców.

  Deklaracje na podane okresy będa przygotowane do podpisu od 1.06.2021. 

  Do 15.06.2021 nalezy donieść zaświadczenie od pracodawcy o niekorzystaniu z urlopu wypoczynkowego w okresie, kiedy dziecko będzie uczęszczało do przedszkola w czasie wakacji. Wzór zaświadczenia będzie przygotowany przez przedszkole i gotowy do odebrania od 1.04.2021

  Powyższe zestawienie jest efektem analizy deklaracji złożonych przez rodziców w przedszkolu w okresie od 23.11.2020 do 11.12.2020 roku

  A.Dobosz

 • Zasady odbioru dzieci z MP85

  Szanowni Państwo, Rodzice i Opiekunowie Prawni dzieci uczęszczających do MP85

  Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 85 w Katowicach serdecznie dziękuje wszystkim Rodzicom/Opiekunom dzieci za dostosowanie się do zasady obowiązujących w przedszkolu i odbieranie dzieci od godziny 14:30., a konieczność ewentualnego odbierania dziecka zawsze zgłaszają dyrektorowi placówki, który dzięki temu ma możliwość dostosowania pracy osób zatrudnionych w przedszkolu do nagłej potrzeby Rodzica.

  Jednocześnie zwracam się do kilku osób, które nie mają życzenia dostosować się do tej prośby o przyjęcie do wiadomości tych właśnie zasad.

  Rozumiemy potrzebę wcześniejszego wyjścia- każdy z nas ma plany lub powstają sytuacje , które zmuszają Rodzica/Opiekuna  do odebrania dziecka z placówki wcześniej niż o 14.30.

  Pragnę więc poraz kolejny poinformować:

  POTRZEBĘ WCZEŚNIEJSZEGO ODEBRANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA LUB ODBERANIA
  I POWROTU W CIĄGU DNIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA  LUB PÓŹNIEJSZEGO PRZYBYCIA DO PLACÓWKI ( BO TEŻ TAKIE SYTUACJE SIĘ ZDARZAJĄ) ZGŁASZANA JEST  TYLKO I WYŁĄCZNIE DYREKTOROWI PLACÓWKI.

  TO DYREKTOR PLACÓWKI ODPOWIEDZIALNY JEST ZA ORGANIZACJĘ PRACY I WYZNACZENIE PRACOWNIKA, KTÓRY BĘDZIE MIAŁ OBOWIĄZEK PRZYJĄĆ DZIECKO PÓŹNIEJ NIŻ 8:30 DO PRZEDSZKOLA I PRZYGOTOWAĆ DZIECKO DO WYJŚCIA Z PLACÓWKI WCZEŚNIEJ  NIŻ O 14:30.

  Równocześnie informuję, że jeżeli Rodzic/Opiekun upoważnia do odbioru swojego dziecka rodzica innego dziecka uczęszczającego do przedszkola i złożone zostanie stosowne upoważnienie na początku roku szkolnego, nie ma konieczności powtórnego zgłaszania tego faktu osobie dyżurującej lub nauczycielowi. Upoważnienie znajduje się w dokumentacji grupy i jest ważne do czasu jego odwołania.

  Zgłaszanie powyższych potrzeb osobom innym  niż dyrektor przedszkola nie będzie respektowane.

  z poważaniem

  Anna Dobosz

   

   

 • Przedszkole od 1 września 2020

  Przedszkole od 1 września 2020

  Drodzy Rodzice,

  Otwieramy przedszkole dla wszystkich dzieci od dnia 1 września 2020 r. Pragniemy zapoznać Państwa z obowiązującymi od tej daty wytycznymi:

  1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa w przedszkolu i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w okresie ograniczonego funkcjonowania przedszkoli w Miejskim Przedszkolu Nr 85 w Katowicach obowiązują specjalne Procedury bezpieczeństwa.

  2. Przedszkole pracuje w godzinach od 6:00 do 17:00. 
   Dzieci mogą być przyprowadzane w godzinach 6:00 do 8:30.

   W godzinach 8:30--14:30 przedszkole jest bezwzględnie zamknięte.

   Spóźnieni  mogą wejść dopiero po 9:15 po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym.

   Odbiór dzieci następuje od godziny 14:30. Wyjątkowo, tylko w uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym zgłoszeniu, można odebrać dziecko w ustalonych z rodzicem godzinach.

  3. Wprowadzamy zasadę że w miesiącu wrześniu do części wspólnej przedszkola wchodzą dzieci nowoprzyjete z jednym Rodzicem. Pozostałe dzieci odbierane są przez pracownikow przedszkola  w drzwiach placówki.

  4. Liczba dzieci w jednej grupie przedszkolnej może maksymalnie wynosić do 25 dzieci.

  5. Rodzicu pamiętaj, że do przedszkola nie będą wpuszczane dzieci z objawami chorobowymi wskazującymi na infekcję. Po wejściu do budynku przedszkola każdemu dziecku mierzona jest temperatura.8.W przedszkolu dzieci nie muszą zakrywać ust i nosa (nie chodzą w maseczkach). 

  6.  Rodzicu zadbaj o to, by Twoje dziecko nie zabierało do przedszkola żadnych zabawek i innych przedmiotów. Niestety nie może z nimi wejść do przedszkola.

  7. Na czas stanu  epidemii:

  1) w miarę mozliwości  grupy będą przebywać w wyznaczonych i stałych salach;

  3) eliminuje się obowiązek mycia zębów przez dzieci;

  5)  uroczystości urodzinowe dzieci będą odbywac się pod szczególnym nadzorem.

  6) zawiesza się organizację warsztatów, spotkań, przedstawień teatralnych organizowanych przez firmy zewnętrzne.

  7). Przedszkole nie będzie organizowało wyjść poza teren przedszkola. W przypadku gdy pogoda na to pozwoli, dzieci będą korzystały z placu zabaw w ogrodzie przedszkolnym.

  8). W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka (takich jak kaszel, gorączka, duszności, katar), dziecko jest niezwłocznie izolowane od grupy – służy do tego specjalnie przygotowane pomieszczenie.

   

  Prosimy Was Rodzice o:

  1. zapoznanie się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach epidemii;

  2. dbania o to, by przekazanie dziecka pod opiekę pracownika przedszkola przebiegało sprawnie;

  3. przekazywanie dyrektorowi, nauczycielowi, pracownikowi przedszkola istotnych informacji o stanie zdrowia dziecka, zgodnie z przyjętymi zasadami:

  - poprzez informację telefoniczną: 32 254 68 20  502 17 18 50, e-mail: przedszkole85@o2.pl

   

       4. pozostawienia w domu dziecka w sytuacji, gdy w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji;

   

      5. przyprowadzania do przedszkola tylko bezwzględnie zdrowego dziecka – bez objawów chorobowych;

   

      6. zapewnienia dziecku, które skończyło 4 r.ż. indywidualnej osłony ust i nosa w drodze do i z przedszkola;

   

     7. dbania o to, by dziecko nie zabierało do przedszkola zabawek i innych niepotrzebnych przedmiotów;

   

    8. regularnego przypominania dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania;

   

    9. do odbierania telefonów z przedszkola lub wyznaczenia dodatkowej osoby do kontaktu (upoważnionej do odbioru dziecka);

   

  10. do wypełnienia i podpisania w pierwszym dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola: OŚWIADCZEŃ RODZICA ZWIĄZANYCH ZE ZGŁOSZENIEM DZIECKA DO PRZEDSZKOLA (pliki do pobrania)

  11. do punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.

   

  Rodzicu przygotuj swoje dziecko do nowej grupy, nauczycielek prowadzących grupę

  oraz do nowego wyglądu zewnętrznego pracowników obsługi (fartuchy ochronne, rękawiczki, przyłbice).

  Informacje przekazuj w formie pozytywnej, aby wytworzyć w dzieciach poczucie bezpieczeństwa.

  Anna Dobosz

   

   

Aktualności

Kontakt

 • Miejskie Przedszkole nr 85 w Katowicach
  40-824 Katowice, ul. Kwiatkowskiego 20
 • 32 254 68 20
  502171850-nr telefonu dyrektora przedszkola:

Galeria zdjęć