Start

 • Misie pasowanie

 • Krasnale pasowanie

 • Biedronki Pasowanie

 • Sówki Pasowanie

 • Rada Rodziców- składka

  Uprzejmie informujemy, że roczna składka na Radę Rodziców
  w Miejskim Przedszkolu Nr 85 w Katowicach wynosi: 80,00 zł.

  Składka płatna jest w jednej lub dwóch ratach.

  Wpłaty można dokonać u P.Soni zawsze w godzinach porannych.

  Bardzo prosimy o dokonanie pierwszej raty lub całej kwoty do dnia 30 listopada 2020.

   

  Bardzo serdecznie dziękujemy za wszystkie wpłaty!!!

   

 • POMAGAMY !!!

  PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z HISTORIĄ MACIUSIA. OD 1 WRZEŚNIA MACIUŚ MIAŁ BYĆ WYCHOWANKIEM NASZEGO PRZEDSZKOLA. KORONAWIRUS WSTRZYMAŁ DECYZJĘ O PRZYJŚCIU CHŁOPCA W TYM ROKU DO GRUPY PRZEDSZKOLNEJ.

  DLA MACIUSIA W TYM ROKU ZBIERAMY PLASTIKOWE NAKRĘTKI.

  NAKRĘTKI W REKLAMÓWCE MOŻNA PRZEKAZYWAĆ OSOBOM DYŻURUJĄCYM

 • Emaile do kontaktu

  Emaile do kontaktu

  Uprzejmie informujemy, że dla każdej grupy przedszkolnej utworzone zostało konto email . Z tego konta nauczyciele poszczególnych grup będą kontaktować się z Państwem w trakcie roku szkolnego. 

  1. GRUPA MISIE

      misiemp85@onet.eu

  2.GRUPA KRASNALE

     krasnalmp85@onet.eu

  3. GRUPA BIEDRONKI

    biedronkimp85@onet.eu

  4. GRUPA SÓWKI

    sowamp85@onet.eu

  ANNA DOBOSZ

   

 • Przedszkole od 1 września 2020

  Przedszkole od 1 września 2020

  Drodzy Rodzice,

  Otwieramy przedszkole dla wszystkich dzieci od dnia 1 września 2020 r. Pragniemy zapoznać Państwa z obowiązującymi od tej daty wytycznymi:

  1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa w przedszkolu i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w okresie ograniczonego funkcjonowania przedszkoli w Miejskim Przedszkolu Nr 85 w Katowicach obowiązują specjalne Procedury bezpieczeństwa.

  2. Przedszkole pracuje w godzinach od 6:00 do 17:00. 
   Dzieci mogą być przyprowadzane w godzinach 6:00 do 8:30.

   W godzinach 8:30--14:30 przedszkole jest bezwzględnie zamknięte.

   Spóźnieni  mogą wejść dopiero po 9:15 po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym.

   Odbiór dzieci następuje od godziny 14:30. Wyjątkowo, tylko w uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym zgłoszeniu, można odebrać dziecko w ustalonych z rodzicem godzinach.

  3. Wprowadzamy zasadę że w miesiącu wrześniu do części wspólnej przedszkola wchodzą dzieci nowoprzyjete z jednym Rodzicem. Pozostałe dzieci odbierane są przez pracownikow przedszkola  w drzwiach placówki.

  4. Liczba dzieci w jednej grupie przedszkolnej może maksymalnie wynosić do 25 dzieci.

  5. Rodzicu pamiętaj, że do przedszkola nie będą wpuszczane dzieci z objawami chorobowymi wskazującymi na infekcję. Po wejściu do budynku przedszkola każdemu dziecku mierzona jest temperatura.8.W przedszkolu dzieci nie muszą zakrywać ust i nosa (nie chodzą w maseczkach). 

  6.  Rodzicu zadbaj o to, by Twoje dziecko nie zabierało do przedszkola żadnych zabawek i innych przedmiotów. Niestety nie może z nimi wejść do przedszkola.

  7. Na czas stanu  epidemii:

  1) w miarę mozliwości  grupy będą przebywać w wyznaczonych i stałych salach;

  3) eliminuje się obowiązek mycia zębów przez dzieci;

  5)  uroczystości urodzinowe dzieci będą odbywac się pod szczególnym nadzorem.

  6) zawiesza się organizację warsztatów, spotkań, przedstawień teatralnych organizowanych przez firmy zewnętrzne.

  7). Przedszkole nie będzie organizowało wyjść poza teren przedszkola. W przypadku gdy pogoda na to pozwoli, dzieci będą korzystały z placu zabaw w ogrodzie przedszkolnym.

  8). W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka (takich jak kaszel, gorączka, duszności, katar), dziecko jest niezwłocznie izolowane od grupy – służy do tego specjalnie przygotowane pomieszczenie.

   

  Prosimy Was Rodzice o:

  1. zapoznanie się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach epidemii;

  2. dbania o to, by przekazanie dziecka pod opiekę pracownika przedszkola przebiegało sprawnie;

  3. przekazywanie dyrektorowi, nauczycielowi, pracownikowi przedszkola istotnych informacji o stanie zdrowia dziecka, zgodnie z przyjętymi zasadami:

  - poprzez informację telefoniczną: 32 254 68 20  502 17 18 50, e-mail: przedszkole85@o2.pl

   

       4. pozostawienia w domu dziecka w sytuacji, gdy w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji;

   

      5. przyprowadzania do przedszkola tylko bezwzględnie zdrowego dziecka – bez objawów chorobowych;

   

      6. zapewnienia dziecku, które skończyło 4 r.ż. indywidualnej osłony ust i nosa w drodze do i z przedszkola;

   

     7. dbania o to, by dziecko nie zabierało do przedszkola zabawek i innych niepotrzebnych przedmiotów;

   

    8. regularnego przypominania dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania;

   

    9. do odbierania telefonów z przedszkola lub wyznaczenia dodatkowej osoby do kontaktu (upoważnionej do odbioru dziecka);

   

  10. do wypełnienia i podpisania w pierwszym dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola: OŚWIADCZEŃ RODZICA ZWIĄZANYCH ZE ZGŁOSZENIEM DZIECKA DO PRZEDSZKOLA (pliki do pobrania)

  11. do punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.

   

  Rodzicu przygotuj swoje dziecko do nowej grupy, nauczycielek prowadzących grupę

  oraz do nowego wyglądu zewnętrznego pracowników obsługi (fartuchy ochronne, rękawiczki, przyłbice).

  Informacje przekazuj w formie pozytywnej, aby wytworzyć w dzieciach poczucie bezpieczeństwa.

  Anna Dobosz

   

   

Aktualności

Kontakt

 • Miejskie Przedszkole nr 85 w Katowicach
  40-824 Katowice, ul. Kwiatkowskiego 20
 • 32 254 68 20
  502171850-nr telefonu dyrektora przedszkola:

Galeria zdjęć