Start

Sówki Plan dydaktyczno-wychowawczy Ramowy rozkład dnia Siatka godzin nauczycieli/konsultacje

GRUPA 4

Plan dydaktyczno-wychowawczy

 

heart

GRUDZIEŃ TYDZIEŃ I, TEMAT TYGODNIA: CHCĘ BYĆ ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM

 1.  WITAMY CIĘ MIKOŁAJU
 1.  CO MOGĘ ZROBIĆ DLA INNYCH?
 2.  PREZENTY, PREZENTY
 3.  ŚPIEWAMY DLA MIKOŁAJA
 4.  ŚWIĘTY, KTÓRY POMAGA

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Ćwiczenia poranne, ćwiczenia gimnastyczne ogólnorozwojowe.
 • Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narządy mowy. 
 • Słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela oraz słuchanie muzyki klasycznej, relaksacyjnej.
 • Zabawy dowolne, wg potrzeb dzieci, w wybranych kącikach – zwracanie uwagi na stosowanie zwrotów grzecznościowych, zapraszanie i zachęcanie do zabaw dzieci nieśmiałych.
 • „Raki” – wprowadzenie litery „r”, „R” na podstawie wyrazu „raki”-doskonalenie słuchu fonematycznego. Określenie głoski r jako spółgłoski. „Worek Świętego Mikołaja” – rysowanie pastelami – rozwijanie inwencji twórczej. Zwracanie uwagi na prawidłowe posługiwanie się kredkami pastelowymi. Obchody Dnia Górnika-spotkanie z przedstawicielami jednego z najstarszych i najtrudniejszych zawodów-górnikami. Zaprezentowanie programu artystycznego, wspólny taniec, śpiew i zabawa.
 • „Chcę być Świętym Mikołajem” - rozmowa na podstawie opowiadania „Lubię pomagać” Bożeny Koronkiewicz - wdrażanie do uważnego słuchania. Zachęcanie do bezinteresownej pomocy innym. Zajęcie edukacyjne w Bibliotece Pedagogicznej im. J. Lompy w Katowicach, pt. "Zawody". Przypomnienie zasad obowiązujących podczas przebywania poza terenem przedszkola.
 • „Imieniny Mikołaja” - wprowadzenie liczby i cyfry 6-rozwijanie myślenia matematycznego. Zapoznanie z wyglądem cyfry 6. Przeliczanie liczebnikami porządkowymi i głównymi. „Podróż Mikołaja” - zabawa ruchowo-naśladowcza. „Schowaj woreczek, zdobądź woreczek” - ćwiczenia gimnastyczne - zestaw 14-kształtowanie prawidłowej postawy ciała. Rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Warsztaty obejmujące zagadnienia, pt.: "Co to jest klimat?" i "Co to jest COP 24 (Szczyt klimatyczny)?"-dyskusja nt. polityki klimatycznej.
 • „Bawimy się wesoło” - zabawy przy piosence „Mikołaj” - wyrabianie szybkiej reakcji na zmianę tempa w muzyce. Umuzykalnianie dzieci. „Mikołaj i jego renifer” - zabawa orientacyjno-porządkowa. „Mikołaj” - odbijanie dłoni-rozwijanie inwencji twórczej dziecka. Zapoznanie ze sposobem wykonania pracy. Zachęcenie do zachowania porządku w miejscu pracy. Musical świąteczny wraz z wizytą Świętego Mikołaja. Wspólna zabawa ze Św. Mikołajem, rozdanie dzieciom prezentów przywiezionych z dalekiej podroży.
 • „Co robi Mikołaj” - ćwiczenia słownikowe w oparciu o puzzle-usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej. Doskonalenie umiejętności wypowiadania się pełnymi zdaniami. „Mikołaj i jego renifer” -zabawa orientacyjno-porządkowa. „Schowaj woreczek, zdobądź woreczek” - ćwiczenia gimnastyczne, zestaw 14-kształtowanie prawidłowej postawy ciała. Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej. Zajęcie czytelnicze w Miejskiej Bibliotece Nr 12. Omówienie zasad obowiązujących podczas spaceru oraz zasad przebywania w bibliotece.

   

 

 

GRUDZIEŃ TYDZIEŃ II, TEMAT TYGODNIA: DOKARMIAMY PTAKI

 1.  KTO ĆWIERKA ZA OKNEM?
 1.  PTASIA MUZYKA
 2.  PTASIE SMAKOŁYKI
 3.  SKRZYDLACI PRZYJACIELE
 4. PTASI OBIAD

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Ćwiczenia poranne, ćwiczenia gimnastyczne ogólnorozwojowe.
 • Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narządy mowy. 
 • Słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela oraz słuchanie muzyki klasycznej, relaksacyjnej.
 • Zabawy dowolne, wg potrzeb dzieci, w wybranych kącikach – zwracanie uwagi na stosowanie zwrotów grzecznościowych, zapraszanie i zachęcanie do zabaw dzieci nieśmiałych.
 • „Sroka i smok” - wprowadzenie litery „s”, „S” na podstawie wyrazu „sroka” - określenie głoski s jako spółgłoski. Ćwiczenia w czytaniu krótkich tekstów. „Smoki do domu” - zabawa orientacyjno-porządkowa. „Ptaki na zimowym drzewie” - origami płaskie z koła, nauka składania kół według wzoru. Integracja grupy poprzez tworzenie pracy zbiorowej. Nauka wierszy i kolęd prezentowanych podczas tegorocznych Jasełek. Rozwijanie umiejętności recytatorskich i wokalnych u dzieci.
 • „Bajkowy ptak” - słuchanie opowiadania Doroty Kossakowskiej - zwrócenie uwagi na konieczność dokarmiania ptaków zimą. Warsztaty z dietetykiem - rozmowa z dziećmi nt. dobrych nawyków żywieniowych, składników odżywczych, sprawności fizycznej potrzebnych do prowadzenia zdrowego trybu życia. Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym z zachowaniem ustalonych zasad bezpieczeństwa.
 • „Dodaję i odejmuję” - zabawy matematyczne - doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania na konkretach. Ćwiczenie umiejętności skupiania się przez dłuższy czas na jednym zadaniu. „Ptaki do gniazd” - zabawa orientacyjno-porządkowa. „Znajdź parę” - ćwiczenia gimnastyczne - zestaw 15-kształtowanie prawidłowej postawy, przeciwdziałanie płaskostopiu. Planetarium mobilne, pt. "Mała gwizdka szuka domu". Pokaz wirtualnego nieba połączony z prelekcją prowadzoną przez prezenterów planetarium.
 • „Lubię tańczyć” - zabawy muzyczno-rytmiczne. Rozwijanie dziecięcych zainteresowań muzycznych. Rozwijanie ekspresji muzyczno-ruchowej. „Szukamy pożywienia” - zabawa orientacyjno-porządkowa. „Kolorowe ptaki” - wykonanie formy przestrzennej z plasteliny i piórek-wdrażanie do utrzymania porządku w miejscu pracy.

 

GRUDZIEŃ TYDZIEŃ III, TEMAT TYGODNIA: ZBLIŻAJĄ SIĘ ŚWIĘTA

 1.  ŚWIĄTECZNE TRADYCJE
 1.  BÓG SIĘ RODZI
 2.  OZDOBY CHOINKOWE
 3.  ROZŚPIEWANE ŚWIĘTA
 4.  ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Ćwiczenia poranne, ćwiczenia gimnastyczne ogólnorozwojowe.
 • Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narządy mowy. 
 • Słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela oraz słuchanie muzyki klasycznej, relaksacyjnej.
 • Zabawy dowolne, wg potrzeb dzieci, w wybranych kącikach – zwracanie uwagi na stosowanie zwrotów grzecznościowych, zapraszanie i zachęcanie do zabaw dzieci nieśmiałych.
 • „Świąteczne tradycje” - rozmowa w oparciu o ilustracje, opowiadanie i własne doświadczenia-przypomnienie zwyczajów i tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia. Kształtowanie poczucia przynależności do rodziny. „Ubieramy choinkę” - zabawa orientacyjno-porządkowa. Przygotowanie przez dzieci upominków wręczanych rodzicom podczas uroczystości bożonarodzeniowej (wypiek pierniczków) – dekorowanie pierniczków wg. własnego pomysłu, uczenie dzieci planowania pracy. Mierzenie długości łańcucha.
 • „Do Betlejem idziemy” - nauka inscenizacji Doroty Kossakowskiej - wdrażanie do kultywowania tradycji Bożonarodzeniowych. Omówienie inscenizacji, wyjaśnienie niezrozumiałych słów. „Zaprzęg Mikołaja” - zabawa bieżna. Kolędy czas” - wspólne śpiewanie kolęd, rozwijanie aktywności muzyczno-ruchowej. Doskonalenie umiejętności rozróżniania dźwięków wysokich i niskich. Próba umiejętności wokalnych i recytatorskich prezentowanych podczas tegorocznych Jasełek.
 • „Figury geometryczne” - zabawa dydaktyczna - utrwalenie kształtu i nazw figur geometrycznych, określanie ich charakterystycznych cech. Doskonalenie umiejętności skupiania się na wykonywanych zadaniach „Figury” - zabawa ruchowa z elementem liczenia. „Święta tuż tuż” - ćwiczenia gimnastyczne, zestaw 17-doskonalenie równowagi i koordynacji ruchowej. Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej.
 • „Wokół choinki” - zabawy muzyczne - wyrabianie poczucia świadomego ruchu. Wydłużenie fazy wydechowej podczas ćwiczeń oddechowych. „Anioły” - zabawa muzyczno-ruchowa. „Pocztówka Bożonarodzeniowa” - wycinanie i przyklejanie elementów według własnego pomysłu-kultywowanie tradycji wysyłania pocztówek z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Biała spartakiada zimowa - wspólna zabawa na powitanie zimy. Udział w konkurencjach sportowych, zabawach i grach integracyjnych przy muzyce.
 • „Życzenia dla przyjaciół” - próby układania życzeń. Doskonalenie umiejętności układania zdań. Kultywowanie zwyczaju składania życzeń z okazji świąt Bożego Narodzenia. „Zaprzęgi reniferów” -zabawa orientacyjno-porządkowa. „Zimowy spacer” - spacer. Dostrzeganie piękna zimowego krajobrazu.

 

GRUDZIEŃ TYDZIEŃ IV, TEMAT TYGODNIA: ŚWIĘTA TUŻ, TUŻ

 1.  NADCHODZĄ ŚWIĘTA
 1.  ZIMOWY CZAS
 2.  ŚWIĘTY, KTÓRY POMAGA

 

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Ćwiczenia poranne, ćwiczenia gimnastyczne ogólnorozwojowe.
 • Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narządy mowy. 
 • Słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela oraz słuchanie muzyki klasycznej, relaksacyjnej.
 • Zabawy dowolne, wg potrzeb dzieci, w wybranych kącikach – zwracanie uwagi na stosowanie zwrotów grzecznościowych, zapraszanie i zachęcanie do zabaw dzieci nieśmiałych.
 • „Ubieramy choinkę” - ćwiczenia oddechowe, ćwiczenie umiejętności gospodarowania oddechem. „Skąd wzięła się choinka?” - słuchanie informacji przekazywanych przez nauczyciela. „Wirujące śnieżynki” -zabawa orientacyjno-porządkowa. „Śnieżynki” - spacer. Obserwacja padającego śniegu.
 • „Lubię zimę” - opowiadanie twórcze. Rozwijanie aktywności słownej. Uwrażliwianie na piękno zimowego krajobrazu. „Celny rzut” - zabawa z celowaniem. „Zimowy krajobraz” - rysowanie świecą, zapoznanie z nową techniką plastyczną. Wdrażanie do dokładnego wykonywania pracy. „Lubię zimę, ponieważ…, Nie lubię zimy, ponieważ…” - rundka ze śnieżynką. „Leci śnieżek” – ćwiczenie logorytmiczne. „Gdzie ta zima?” - spacer. Obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie.
 • „Jaki jest śnieg” - zabawa badawcza, poznanie właściwości śniegu. Wdrażanie do wypowiadania się pełnymi zdaniami „Wirujące śnieżynki” - zabawa orientacyjno-porządkowa. „Aniołkowe granie” -wprowadzenie piosenki, zapoznanie ze słowami i melodią piosenki. Umuzykalnianie dzieci. Rozwijanie poczucia rytmu.

 

Aktualności

Kontakt

 • Miejskie Przedszkole nr 85 w Katowicach
  40-824 Katowice, ul. Kwiatkowskiego 20
 • 32 254 68 20 502171850

Galeria zdjęć