Start

Sówki Plan dydaktyczno -wychowawczy STYCZEŃ 2020 Ramowy rozkład dnia Siatka godzin nauczycieli/konsultacje

GRUPA 4

Plan dydaktyczno -wychowawczy STYCZEŃ 2020

DRODZY RODZICE!! PROSIMY O PRZECZYTANIE
WSZYSTKICH LISTÓW SKIEROWANYCH DO PAŃSTWA!

 

W DAWNYCH CZASACH 03. 02. – 07. 02

1. DINOZAURY – STWORY Z PRZESZŁOŚCI

2. ŚLADY PRZESZŁOŚCI – WĘGIEL, BURSZTYN, SÓL

3. LUDZIE Z JASKIŃ

4. WULKAN

5. SZUKAMY ŚLADÓW PRZESZŁOŚCI

 

W tym tygodniu będziemy rozmawiali z dziećmi o tym, jak wyglądł świat w dawnych czasach. Spróbujemy umieścić na osi czasu (wcześniej – później) pojawienie się dinozaurów i człowieka. Dzieci na podstawie wiedzy nabytej wcześniej lub pozyskanej z książek i albumów zaprezentują informacje o niektórych dinozaurach. W małych grupkach utworzą plakaty dotyczące dinozaurów – ich wyglądu, sposobu życia, wielkości czy preferowanej diety. W parach będą grały w grę planszową „Dinozaury”. Będą słuchały opowiadania Muszka w bursztynie, utrwalą wiedzę o procesie powstawa­nia bursztynu. Podczas zabaw badawczych utrwalą wiedzę o przyczynach wybuchów wulkanów. Przypomną sobie zasady zachowania bezpieczeństwa podczas eksperymentowania. Spróbują ustalić, do czego potrzebne jest nam pismo oraz stworzą własny alfabet złożony z symboli i farbę do jego narysowania. Będą brały udział w zabawach w kodowanie symboli i ich odczytywanie. Poznają specyfikę zawodu archeologa i paleontologa oraz różnice i podobieństwa między nimi.

Jak mogą Państwo w codziennych aktywnościach wesprzeć swoje dziecko?

Aby utrwalić informacje o dinozaurach oraz przeszłości ludzi warto kontynuować rozpoczęte w przedszkolu lektury. Oglądanie albumów i książek o tej tematyce jest dla dzieci bardzo intere­sujące. W miarę możliwości warto zaprosić dziecko do muzeum, by mogło w praktyce utrwalić wprowadzone w przedszkolu zasady zachowania się w tym miejscu. Zachęcajmy dziecko do opo­wiadania o interesujących go rzeczach własnymi słowami. Poszerzanie zasobu słów pomoże dziec­ku w nauce czytania i pisania.

.

 

ŚWIĘTO BABCI I DZIADKA 10. 02. – 14. 02

1. WSPOMNIENIA BABCI I DZIADKA

2. ZABAWY Z BABCIĄ I DZIADKIEM

3. UPOMINEK DLA BABCI

4. ZAPRASZAMY NA PRZEDSTAWIENIE

5. UPOMINEK DLA DZIADKA

 

W tym tygodniu porozmawiamy z dziećmi o babciach i dziadkach. Dzieci zapoznają się z wier­szami i piosenkami poświęconymi babciom i dziadkom. Wspólnie z N. dzieci zastanowią się, jak wyglądali babcia i dziadek, kiedy byli mali, w jakie zabawy się bawili. Dzieci będą opowiadały, co najbar­dziej lubią robić ze swoimi dziadkami, a także będą dzieliły się z grupą ulubionymi wspomnieniami o swo­ich dziadkach. Wysłuchają opowiadania Iwony Salach „Najlepszy prezent”, a następnie wykonają samodzielnie pudełko na biżuterię dla babci i dziadka.

Jak mogą Państwo w codziennych aktywnościach wesprzeć swoje dziecko?

Aby przybliżyć dzieciom czasy młodości ich dziadków, warto wspólnie pooglądać stare fo­tografie i albumy. Przy okazji spotkania rodzinnego można zapytać dziadków, jak wyglądało ich przedszkole, w jakie zabawy się bawili i w jakie gry grali, czy jakieś jeszcze pamiętają i mogą ich nauczyć. Czy ich dzieciństwo było takie samo, jak teraz dzieciństwo ich wnuków.

 

WYNALAZKI 17. 02. – 21. 02

1. PODRÓŻE DAWNIEJ I DZIŚ

2. HISTORIA KOMPUTERA

3. RADIO, TELEWIZJA, TELEFON

4. WYPRAWA W KOSMOS

5. BĘDĘ WYNALAZCĄ!

W tym tygodniu będziemy rozmawiać w przedszkolu o wynalazkach, również tych, które dla współczesnych dzieci są zwyczajnymi urządzeniami gospodarstwa domowego. Podczas rozmów, oglądania ilustracji w książkach, słuchania opowiadania omówimy w jaki sposób te wynalazki powstały (np. radio, telefon, telewizor). Wyobrazimy sobie również, jak wyglądał świat bez nich. Dzieci przeprowadzą eksperyment pokazujący, w jaki sposób przenoszą się fale dźwiękowe. Samo­dzielnie wysuną i sprawdzą hipotezy badawcze. Nauczą się współpracy podczas rozwiązywania zadań w parach i gry w „Memory”. Będą słuchały opowiadań Wynalazki, z treści którego dowiedzą się, że wiele otaczających nas przedmiotów to użyteczne wynalazki, np. tkanina polarowa, kartecz­ki samoprzylepne, rzepy. Podczas rozmów i zabaw dotyczących komputera dzieci utrwalą zasady bezpieczeństwa w kontaktach przez Internet. Zapoznają się z rymowanką o wynalazkach. Poznają literę p na podstawie wyrazu pralka i będą uczestniczyły w wielu zabawach językowych utrwa­lających jej zapis i miejsce w słowach. Wykonają pracę przestrzenną – robota – który ilustrował pomysł na dziecięcy wynalazek oraz pracę plastyczną – przecierany rysunek Układu Słonecznego.

Jak mogą Państwo w codziennych aktywnościach wesprzeć swoje dziecko?

Warto podczas codziennych rozmów z dzieckiem zwracać uwagę na przedmioty, które są inno­wacyjne, ułatwiają nam życie, jednak nie od razu nazwalibyśmy je wynalazkami. Warto podkreślać, że każdy z nas może wymyślić przedmiot istotny dla innych i wówczas będzie wynalazcą. Można oglądać z dziećmi książki i albumy dotyczące wynalazków, wypraw w kosmos, znanych postaci. Wyszukiwanie ilustracji przedstawiających przedmioty, których nazwy zawierają poznane już lite­ry oraz odczytywanie prostych wyrazów świetnie wspomogą dziecko w procesie nauki czytania. Powtarzanie z dzieckiem wiersza Wynalazki poznanego w przedszkolu, np. różnymi głosami, może być dla Państwa i dzieci dobrą zabawą.

 

ZWIERZĘTA NA WIEJSKIM PODWÓRKU 24. 02. – 28. 02

 

 

1. W GOSPODARSTWIE

2. DOMY ZWIERZĄT

3. ODGŁOSY WIEJSKIEGO PODWÓRKA

4. ALE JAJA!

5. SKĄD SIĘ BIERZE SER?


 

W tym tygodniu będziemy rozmawiać w przedszkolu o wszystkim, co dzieje się na wiejskim podwórku. Dzieci dowiedzą się, jakie zwierzęta żyją w wiejskiej zagrodzie. Samodzielnie będą wy­szukiwały w książkach i weryfikowały informacje dotyczące ich wyglądu i zwyczajów. Rozpoznawać będą dźwięki wydawane przez zwierzęta, dopasowywać nazwę zwierzęcia i ilustracje je przedstawiające do dźwięku, który wydaje. Będą wykonywały wiele ćwiczeń w dodawaniu w zakresie 10. Poznają literę ł na podstawie wyrazu łapa i będą uczestniczyły w wielu zabawach językowych, utrwa­lających jej zapis i miejsce w słowach. Będą uczestniczyły w zabawach ruchowych do piosenek, spróbują stworzyć do nich akompaniamenty i zilustrują je ruchem. Odniesiemy się do doświadczeń dzieci i omówimy produkty z mleka. Rozpoznają zmysłem dotyku, smaku i zapachu różne rodzaje produktów mlecznych.

Jak mogą Państwo w codziennych aktywnościach wesprzeć swoje dziecko?

Aby utrwalić wiadomości o zwierzętach gospodarczych, możecie Państwo wybrać się na wy­cieczkę do gospodarstwa agroturystycznego. Warto odwiedzić takie miejsce, w którym gospodarz oprowadzi po całym gospodarstwie, pokaże jak żyją zwierzęta i jak należy się nimi opiekować. W domu możecie Państwo przeglądać wspólnie z dziećmi albumy, książki i filmy związane z tematyką rolniczą. Dzieci powinny próbować czytać proste teksty z poznanych liter. Warto w codziennych sytuacjach ćwiczyć dodawanie elementów w zakresie 10.

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Miejskie Przedszkole nr 85 w Katowicach
    40-824 Katowice, ul. Kwiatkowskiego 20
  • 32 254 68 20 502171850

Galeria zdjęć