Start

Sówki Plan dydaktyczno -wychowawczy Ramowy rozkład dnia Siatka godzin nauczycieli/konsultacje DLA RODZICÓW - ważne dokumenty do wglądu Nauczanie zdalne 29.03.2021-18.04.2021 Religia nauczanie zdalne J.angielski nauczanie zdalne, Gimnastyka korekcyjna Psycholog

GRUPA 4

Plan dydaktyczno -wychowawczy

CZERWIEC

 

31.05 - 04.06 Takie same i inne

Rozwijanie mowy.

Rozwijanie sprawności fizycznej.

Rozwijanie umiejętności czytania.

Rozwijanie sprawności manualnych.

Umuzykalnienie dzieci.

Zapoznanie z figurą przestrzenną – kulą.

Integrowanie się dzieci młodszych i starszych.

 

07.06 - 11.06 Nadchodzi czas pożegnania

Rozwijanie logicznego myślenia, pobudzanie wrażliwości zmysłów.

Rozwijanie mowy.

Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i orientacji przestrzennej.

Rozwijanie sprawności ruchowej.

Rozwijanie umiejętności czytania.

Rozwijanie spostrzegawczości oraz logicznego myślenia.

Rozwijanie mowy komunikatywnej oraz pamięci.

 

14.06 -18.06 Nadchodzi czas wakacji
Rozwijanie mowy.

Rozwijanie sprawności fizycznej.

Rozwijanie umiejętności czytania.

Rozwiązywanie zadań tekstowych metodą symulacji.

Poznawanie oznak nowej pory roku.

Rozwijanie aktywności twórczej.

Rozwijanie umiejętności czytania, przygotowanie do pisania.

Przedstawienie swoich umiejętności. 

 

21.06 - 25.06 Projekt SPORT

Budowanie wiedzy na temat sportu i różnych dyscyplin sportowych.

Uświadamianie korzyści zdrowotnych płynących z aktywnego spędzania czasu wolnego.

Zachęcanie do aktywności ruchowej i uprawiania sportu.

Wzbogacanie wiadomości na temat wybranych dyscyplin sportowych.

Zapoznanie z tradycją organizowania letnich igrzysk sportowych oraz z wybranymi letnimi dyscyplinami sportowymi.

Zachęcanie do aktywności ruchowej i uprawiania sportu.

Zapoznanie z zasadą zdrowej rywalizacji (fair play) obowiązującą w sporcie.

Kształtowanie odporności emocjonalnej, zachęcanie do godnego zachowania w sytuacjach zwycięstwa i porażki.

Rozwijanie sprawności fizycznej, rozwijanie zwinności i szybkości.

Nabywanie odwagi w prezentowaniu się na forum.

 

28.06 - 02.07 Wakacyjne podróże

Wnioskowanie na temat wakacyjnych podróży na podstawie przedstawionych elementów.

Kształtowanie logicznego myślenia.

Utrwalanie poznanych liter.

Wzbogacanie wiadomości przyrodniczych.

Rozwijanie sprawności ruchowej.

Poznawanie miejsc letniego wypoczynku (z wykorzystaniem mapy Polski), wprowadzanie wyrazów do czytania całościowego.

Poznawanie sposobów spędzania czasu wolnego latem.

Wzbogacanie zasobu słownictwa.

Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania figur geometrycznych.

Pobudzanie pomysłowości i wyobraźni.

Poznawanie charakterystycznych cech lata, utrwalanie nazw letnich zabaw.

Rozwijanie spostrzegawczości i logicznego myślenia.

Zwracanie uwagi na konieczność doboru części garderoby i różnych przedmiotów do miejsca letniego wypoczynku.

Rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej.

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Miejskie Przedszkole nr 85 w Katowicach
    40-824 Katowice, ul. Kwiatkowskiego 20
  • 32 254 68 20
    502171850-nr telefonu dyrektora przedszkola:

Galeria zdjęć