• Ramowy rozkład dnia

    •  

     RAMOWY ROZKŁAD DNIA

     Realizacja podstawy programowej od 7:30 – 13:30

     Oddział czynny od 7:00-16.00

     I.

      

     7:30 - 8:30 

      

      

      

      

     Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.  Tworzenie sytuacji doskonalących pamięć i zdolność kojarzenia, umiejętność skupienia uwagi, czuwanie nad zabawą z przestrzeganiem zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek. Stwarzanie warunków do podejmowania przez dzieci zabaw badawczych i konstrukcyjno – technicznych.

     II.

      

     8.30 - 9.30

      

      

     Czynności opiekuńczo – wychowawcze, samoobsługowe, organizacyjne w grupie. Zestaw ćwiczeń porannych ogólnorozwojowych.

     Śniadanie

      

     9.30 - 10.30

      

     Zajęcia dydaktyczne realizowane wg. wybranego programu nauczania.

      10.30 - 11.30

      

     Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery. Gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe. Obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze.

     11.30 - 12.15

     Czynności opiekuńczo – wychowawcze, samoobsługowe, organizacyjne w grupie.

     Obiad.

      

     III.

     12.15 - 12.30

      

      

     Relaksacja - słuchanie bajek, muzyki klasycznej, relaksacyjnej.

     12.30 - 13.30

      

     Zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie wierszy i piosenek.

     Język angielski.

      

     13.30 - 14.00


      

     14.00 - 15.00

      

     Czynności higieniczne i samoobsługowe.

     Podwieczorek.

     Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości i potrzeb. Obserwacje pedagogiczne. Zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania dzieci.
     Zabawy swobodne wg zainteresowań dzieci.

     Rozchodzenie się dzieci.