• Plan dydaktyczno -wychowawczy

    • WRZESIEŃ

     POZNAJEMY NOWĄ SALĘ

     Rozwijanie mowy. Utrwalenie znaczków rozpoznawczych. Dekodowanie symboli, ustalenie kodeksu grupowego. Rozwijanie sprawności fizycznej. Doskonalenie koordynacji słuchowo-ruchowej. Rozwijanie mowy. Rozwijanie umiejętności klasyfikowania. Rozwijanie sprawności fizycznej. Rozwijanie kompetencji społecznych, rozwijanie mowy. Rozwijanie umiejętności plastycznych. Rozwijanie mowy. Utrwalenie znaczków rozpoznawczych. Dekodowanie symboli, ustalenie kodeksu grupowego. Rozwijanie sprawności fizycznej. Doskonalenie koordynacji słuchowo-ruchowej. Rozwijanie mowy. Rozwijanie umiejętności klasyfikowania. Rozwijanie sprawności fizycznej. Rozwijanie kompetencji społecznych, rozwijanie mowy. Rozwijanie umiejętności plastycznych. 

     CO SŁYCHAĆ W PRZEDSZKOLU?

     Rozwijanie mowy. Utrwalenie znaczków rozpoznawczych. Dekodowanie symboli, ustalenie kodeksu grupowego. Rozwijanie sprawności fizycznej. Doskonalenie koordynacji słuchowo-ruchowej. Rozwijanie mowy. Rozwijanie umiejętności klasyfikowania. Rozwijanie sprawności fizycznej. Rozwijanie kompetencji społecznych, rozwijanie mowy. Rozwijanie umiejętności plastycznych.

     JAK BYĆ SUPERBEZPIECZNYM?

     Rozwijanie mowy, poznawanie ogólnych zasad bezpieczeństwa. Rozwijanie słuchu fonematycznego. Rozwijanie umiejętności klasyfikowania na podstawie jednej cechy – kształtu, nazywanie figur geometrycznych. Rozwijanie sprawności fizycznej. Rozwijanie dykcji i artykulacji podczas śpiewu. Rozwijanie percepcji słuchowej, rozwijanie mowy. Poznawanie ogólnych zasad bezpieczeństwa. Rozwijanie sprawności fizycznej. Rozwijanie mowy, poznawanie ogólnych zasad bezpieczeństwa. Rozwijanie umiejętności plastycznych. 

     JAKIE SĄ MOJE SUPERMOCE?