• Ramowy rozkład dnia

    • Ramowy rozkład dnia grupy „BIEDRONKI”

      

     Realizacja podstawy programowej od 7.30 do 13.30

      

     7.00 – 8.30

     Schodzenie się dzieci.

     Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.

     Zabawy integrujące grupę.

     Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.

     Obserwcje pedagogiczne.

      

     8.30- 9.30

     Ćwiczenia poranne ogólnorozwojowe.

     Czynności higieniczne, samoobsługowe, organizacyjne w grupie.

     Śniadanie.

      

     9.30 – 10.30

     Zajęcia dydaktyczne realizowane wg wybranego programu nauczania.

      

     10.30 – 11.30

     Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, spacery,

     gry i zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze.

     Prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze.

      

     11.30 – 12.15

     Czynności opiekuńczo-wychowawcze, samoobsługowe, organizacyjne.

     Obiad.

      

     12.15 – 12.30

     Słuchanie bajek, muzyki klasycznej, ćwiczenia relaksacyjne.

      

     12.30 – 13.30

     Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalenie poznanych wierszy i piosenek.

     Język angielski.

     Zabawy dowolne w sali lub w ogrodzie.

      

     13.30 – 14.00

     Czynności higieniczne i organizacyjne.

     Podwieczorek.

      

     14.00 – 16.00

     Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości i potrzeb.

     Zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania dzieci.

     Obserwacje pedagogiczne.

     Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci.