Start

AKCJA MEN I ORE "PRZEDSZKOLE W RUCHU" OBSZAR 1 " PRZEDSZKOLE W RUCHU"OBSZAR 1 – WYCHOWANIE FIZYCZNE – ZAJĘCIA EDUKACYJNE. ZAJĘCIA ORGANIZOWANE W RAMACH PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO OBSZAR 3 - "PRZEDSZKOLE W RUCHU"-OBSZAR 3 – EDUKACJA ZDROWOTNA. OBSZAR 4 "PRZEDSZKOLE W RUCHU"-OBSZAR 4 – KWALIFIKACJE I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO OBSZAR 6 "PRZEDSZKOLE W RUCHU"-OBSZAR 6 – ZAJĘCIA ZORGANIZOWANE OBSZAR 7 "PRZEDSZKOLE W RUCHU"-OBSZAR 7 – ZAJĘCIA NIEZORGANIZOWANE OBSZAR 8 "PRZEDSZKOLE W RUCHU"-OBSZAR 8 – AKTYWNOŚĆ Z UDZIAŁEM RODZINY

PRZEDSZKOLE W RUCHU

AKCJA MEN I ORE "PRZEDSZKOLE W RUCHU"

Nasze przedszkole bierze udział w akcji ogłoszonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej "Przedszkole w ruchu".

Koordynatorem akcji z ramienia naszego przedszkola jest nauczyciel mgr Teresa Wróbel.

Sprawozdanie z akcji ukaże się już niedługo.

 

PRZEDSZKOLE W RUCHU

Rok szkolny 2013/2014 został ogłoszony przez MEN

Rokiem Szkoły/Przedszkola w Ruchu

 

SZANOWNI RODZICE !!!

NASZE PRZEDSZKOLE  PRZYSTĄPIŁO DO PROGRAMU PRZEDSZKOLE

W RUCHU I WZIĘŁO UDZIAŁ W AKCJI „ĆWICZYĆ KAŻDY MOŻE” . 

W ZWIĄZKU Z TYM BARDZO PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ

Z REGULAMINEM AKCJI I ZADANIAMI.

 http://www.szkolawruchu.men.gov.pl

Minister Edukacji Narodowej przyznaje tytuł „Szkoła w Ruchu” szkołom albo „Przedszkole w Ruchu” przedszkolom, które podejmą i udokumentują działania na rzecz aktywności fizycznej. 

Zasady przyznawania tytułu 

  • Tytuł stanowi wyróżnienie dla szkół i przedszkoli, które w istotny sposób przyczyniają się do promowania w swoim środowisku aktywności fizycznej.  
  • Tytuł może być przyznany szkołom i przedszkolom, które wezmą udział w Akcji „Ćwiczyć każdy może” i spełnią wymagane kryteria. 
  • Organizatorem akcji jest Ministerstwo Edukacji Narodowej. Organem wspierającym akcję jest Ośrodek Rozwoju Edukacji. 

 

Aktualności

Kontakt

  • Miejskie Przedszkole nr 85 w Katowicach
    40-824 Katowice, ul. Kwiatkowskiego 20
  • 32 254 68 20 502171850

Galeria zdjęć