Start

Biedronki Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego Plan wychowawczo-dydaktyczny Ramowy rozkład dnia Siatka godzin nauczycieli/konsultacje Nauczanie zdalne 25.03.2021-18.04.2021 Religia nauczanie zdalne J.angielski nauczanie zdalne, Gimnastyka korekcyjna Psycholog

Grupa 3

Ramowy rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia grupy „BIEDRONKI”

 

Realizacja podstawy programowej od 7.30 do 13.30

 

6.00 – 8.30

Schodzenie się dzieci.

Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.

Zabawy integrujące grupę.

Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.

Obserwcje pedagogiczne.

 

8.30- 9.30

Ćwiczenia poranne ogólnorozwojowe.

Czynności higieniczne, samoobsługowe, organizacyjne w grupie.

Śniadanie.

 

9.30 – 10.30

Zajęcia dydaktyczne realizowane wg wybranego programu nauczania.

 

10.30 – 11.30

Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, spacery,

gry i zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze.

Prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze.

 

11.30 – 12.15

Czynności opiekuńczo-wychowawcze, samoobsługowe, organizacyjne.

Obiad.

 

12.15 – 12.30

Słuchanie bajek, muzyki klasycznej, ćwiczenia relaksacyjne.

 

12.30 – 13.30

Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalenie poznanych wierszy i piosenek.

Język angielski.

Zabawy dowolne w sali lub w ogrodzie.

 

13.30 – 14.00

Czynności higieniczne i organizacyjne.

Podwieczorek.

 

14.00 – 16.00

Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości i potrzeb.

Zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania dzieci.

Obserwacje pedagogiczne.

Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci.

Aktualności

Kontakt

  • Miejskie Przedszkole nr 85 w Katowicach
    40-824 Katowice, ul. Kwiatkowskiego 20
  • 32 254 68 20
    502171850-nr telefonu dyrektora przedszkola:

Galeria zdjęć