Start

Biedronki Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego Plan wychowawczo-dydaktyczny Ramowy rozkład dnia Siatka godzin nauczycieli/konsultacje

Grupa 3

Plan wychowawczo-dydaktyczny

CELE_DYDAKTYCZNO_WYCHOWAWCZE_-_WRZESIEN.docx

 

PAŹDZIERNIK

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

 

TYDZIEŃ 28.09 – 02.10

TEMAT: JESIEŃ W SADZIE

 • Zapoznanie z wyglądem sklepu, z pracą ekspedientki.

 • Zapoznanie z literą o – małą i wielką, drukowaną i pisaną.

 • Zapoznanie z nazwami drzew owocowych.

 • Rozwijanie sprawności fizycznej.

 • Rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie sześciu.

 • Klasyfikowanie owoców ze względu na ich pochodzenie.

 •  

TYDZIEŃ 05.10 – 09.10

TEMAT: JESIEŃ NA DZIAŁCE

 • Wielozmysłowe poznawanie warzyw.

 • Zapoznanie z literą a: małą i wielką, drukowaną i pisaną.

 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat.

 • Rozwijanie sprawności fizycznej.

 • Kształtowanie poczucia rytmu muzycznego.

 • Zapoznanie ze sposobem wykonania stempli z warzyw oraz odbitek z ich wykorzystaniem.

 • Rozwijanie umiejętności liczenia.

 • Zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 3.

 • Rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi.

 • Zachęcanie do zabawy w teatr.

 • Rozwijanie sprawności fizycznej.

 

TYDZIEŃ 12.10 – 16.10

TEMAT: O SOBIE SAMYM

 • Rozwijanie umiejętności wyrażania i nazywania emocji.

 • Zapoznanie z literą m: małą i wielką, drukowaną i pisaną.

 • Utrwalenie pojęcia spółgłoska.

 • Organizowanie zabaw muzyczno-ruchowych z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych.

 • Poznanie cech kwadratu.

 • Przyporządkowanie odpowiednich barw bohaterom pozytywnym i bohaterom negatywnym.

 • Rozwijanie sprawności fizycznej.

 • Zachęcanie do stosowania zwrotów grzecznościowych.

 • Rozpoznawanie i kontynuowanie rytmów.

 • Organizowanie sytuacji sprzyjających budowaniu dziecięcych systemów wartości.

 • Tworzenie formy przestrzennej.

 

TYDZIEŃ 19.10 – 23.10

TEMAT: NASZE ZMYSŁY

 • Rozpoznawanie i nazywanie części ciała.

 • Zapoznanie z literą e.

 • Uświadamianie istnienia różnych narządów zmysłów.

 • Rozwijanie sprawności fizycznej.

 • Zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 4.

 • Nauka piosenki.

 • Uświadomienie negatywnego wpływu hałasu na zdrowie człowieka.

 • Rozwijanie sprawności fizycznej.

 • Podkreślanie znaczenia zmysłu wzroku, poznawanie różnych rodzajów okularów.

Aktualności

Kontakt

 • Miejskie Przedszkole nr 85 w Katowicach
  40-824 Katowice, ul. Kwiatkowskiego 20
 • 32 254 68 20
  502171850-nr telefonu dyrektora przedszkola:

Galeria zdjęć