Start

Biedronki Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego Plan wychowawczo-dydaktyczny Ramowy rozkład dnia Siatka godzin nauczycieli/konsultacje Nauczanie zdalne 25.03.2021-18.04.2021 Religia nauczanie zdalne J.angielski nauczanie zdalne, Gimnastyka korekcyjna Psycholog

Grupa 3

Plan wychowawczo-dydaktyczny

                               CZERWIEC  - CELE DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE

 

I TYDZIEŃ:  DZIECI Z CAŁEGO  ŚWIATA

Budzenie zainteresowania własnym świętem

Rozwijanie mowy.

Wzbudzanie zainteresowania życiem dzieci

Rozwijanie sprawności fizycznej.

Rozwijanie umiejętności liczenia.

Rozwijanie umiejętności wokalnych.

Porównywanie warunków życia na różnych kontynentach.

 Umuzykalnianie dzieci.

Wprowadzanie dzieci w świat wartości. 

II TYDZIEŃ:  MOJE PODWÓRKO

Rozwijanie mowy.

Rozwijanie sprawności manualnej.

 Rozwijanie sprawności fizycznej.

 Rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania.

Wyrabianie u dzieci umiejętności właściwego zachowania się względem innych osób.

Kształtowanie poczucia rytmu.

Zapoznanie z etapami rozwojowymi pszczoły. 

III TYDZIEŃ : WKRÓTCE WAKACJE

Zachęcanie do czynnego wypoczynku podczas wakacji.

Rozwijanie sprawności manualnej.

Uświadamianie zagrożeń związanych z wakacyjnym odpoczynkiem.

Kształtowanie poczucia rytmu.

 Rozwijanie mowy.

Rozwijanie sprawności fizycznej.

Zwracanie uwagi na przedmioty potrzebne podczas wakacyjnych wędrówek.

Prezentowanie własnych umiejętności. 

IV TYDZIEŃ : MARZENIA DO SPEŁNIENIA

Dostrzega swoje predyspozycje oraz kształtuje pozytywną samoocenę i wiarę we własne możliwości.

 Podejmuje próbę wartościowania marzeń ze względu na wagę i możliwości realizacji

 Poznaje przykłady ludzi, którzy osiągnęli sukces dzięki rozwijaniu własnych predyspozycji

Wskazuje drogi realizacji marzeń i rozwijania własnych zdolności talentów.

 Wie, że w drodze do osiągnięcia sukcesów ważna jest wytrwałość i systematyczne doskonalenie. Nabywa śmiałości w prezentowaniu własnych umiejętności przed szerszym gronem. 

V TYDZIEŃ : KOLORY LATA

Poszerzanie czynnego słownika dziecka.

Zachęcanie do prowadzenia obserwacji i eksperymentów i wyciągania wniosków na ich podstawie. Rozbudzanie zainteresowania zjawiskami atmosferycznymi.

Kształcenie świadomości posiadania równych praw

Zwracanie uwagi na nierówności ekonomiczne panujące pomiędzy ludźmi oraz podkreślanie, że nie należy się chwalić tym, co się posiada.

Uświadamianie, że dzielenie się może sprawiać radość wszystkim.

Kształtowanie percepcji wzrokowej.

Odszukiwanie elementów na obrazku, układanie symboli według wzoru i z pamięci.

Przygotowanie do czytania i pisania.

Rozwijanie umiejętności różnicowania i podawania nazw kierunków w przestrzeni i na kartce. Wdrażanie do rozwiązywania zadań z treścią 

 

Aktualności

Kontakt

  • Miejskie Przedszkole nr 85 w Katowicach
    40-824 Katowice, ul. Kwiatkowskiego 20
  • 32 254 68 20
    502171850-nr telefonu dyrektora przedszkola:

Galeria zdjęć