Start

Krasnale Plan wychowawczo-dydaktyczny Ramowy rozkład dnia Siatka godzin nauczycieli/konsultacje Nauczanie zdalne 25.03.2021-18.04.2021 Religia nauczanie zdalne J.angielski nauczanie zdalne

GRUPA 2

Ramowy rozkład dnia

GODZINY BEZPŁATNE + REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ 7.30 – 13.30

 

I.

7.30 - 8.30  Schodzenie się dzieci do przedszkola.

                   Zabawy dowolne według pomysłów i zainteresowań dzieci.

                   Indywidualne kontakty nauczycielki z dziećmi.

                   Obserwacje pedagogiczne.

 

II.

8.30- 9:30   Zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne .Czynności higieniczne,          opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne w grupie. Śniadanie.

                   

 

9.30-10.30   Zajęcia dydaktyczne realizowane według wybranego programu nauczania.

 

10.30-11.30Zajęcia w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku.

                    Gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze,  porządkowe i ogrodnicze.

 

11.30- 12.15 Czynności opiekuńcze, samoobsługowe i higieniczne.  OBIAD.

 

III.

 

12.15- 13.45 Słuchanie muzyki relaksującej, klasycznej.

                Słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela w ramach akcji
               „Cała Polska  czyta dzieciom”.
                 Swobodne zabawy przy niewielkim udziale nauczyciela.

 

13.45-14.15 Podwieczorek
 

14.15-15.00  Zajęcia i zabawy ruchowe, konstrukcyjne i inne według potrzeb i zainteresowań dzieci. Kontakty indywidualne nauczyciela z dziećmi i rodzicami. Obserwacje pedagogiczne.  Rozchodzenie się dzieci do domów.

Aktualności

Kontakt

  • Miejskie Przedszkole nr 85 w Katowicach
    40-824 Katowice, ul. Kwiatkowskiego 20
  • 32 254 68 20
    502171850-nr telefonu dyrektora przedszkola:

Galeria zdjęć