Start

Krasnale Plan wychowawczo-dydaktyczny Ramowy rozkład dnia Siatka godzin nauczycieli/konsultacje

GRUPA 2

Ramowy rozkład dnia

GODZINY BEZPŁATNE + REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ 7.30 – 13.30

 

I.

6.00 - 7.30  Schodzenie się dzieci do przedszkola.

                   Zabawy dowolne według pomysłów i zainteresowań dzieci.

                   Indywidualne kontakty nauczycielki z dziećmi.

                   Obserwacje pedagogiczne.

 

II.

7.30- 8.30   Zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela.

 

8.30- 8.45   Zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne.

 

8.45- 9.30   Czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne w grupie.

                   ŚNIADANIE.

 

9.30-10.30   Zajęcia dydaktyczne realizowane według wybranego programu nauczania.

 

10.30-11.45 Zajęcia w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku.

                    Gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze,                           porządkowe i ogrodnicze.

 

11.45- 12.45 Czynności opiekuńcze, samoobsługowe i higieniczne.

                     OBIAD.

 

12.45- 13.30 Słuchanie muzyki relaksującej, klasycznej.

                     Słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela w ramach akcji „Cała Polska czyta                                      dzieciom”.

 

III.

13.30-14.00  Swobodne zabawy przy niewielkim udziale nauczyciela.

 

14.00-16.00
PODWIECZOREK. Zajęcia i zabawy ruchowe, konstrukcyjne i inne według potrzeb i zainteresowań dzieci. Kontakty indywidualne nauczyciela z dziećmi i rodzicami. Obserwacje pedagogiczne.

Rozchodzenie się dzieci do domów.

Aktualności

Kontakt

  • Miejskie Przedszkole nr 85 w Katowicach
    40-824 Katowice, ul. Kwiatkowskiego 20
  • 32 254 68 20 502171850

Galeria zdjęć