Start

Krasnale Plan wychowawczo-dydaktyczny Ramowy rozkład dnia Siatka godzin nauczycieli/konsultacje Nauczanie zdalne 25.03.2021-18.04.2021 Religia nauczanie zdalne J.angielski nauczanie zdalne

GRUPA 2

Plan wychowawczo-dydaktyczny

PLAN WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNY

czerwiec 2021
( obrazki pixabay , bezpłatne)

TYDZIEŃ 1 31.05.2021- 4.06.2021
NIBY TACY SAMI A JEDNAK INNI 

Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania, dostrzeganie i szanowanie odmienności innych dzieci.
Rozwijanie aktywności badawczej, zachęcanie do radosnego eksperymentowania i wyciągania wniosków.
Zapoznanie ze znaczeniem słowa przyjaciel, zachęcanie do używania zwrotów grzecznościowych i kulturalnego zwracania się do siebie. Rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej, poznanie nowej piosenki.
Zapoznanie z kulturą innych krajów, rozwijanie umiejętności rachunkowych.
Rozwijanie spostrzegawczości i percepcji słuchowej, rozwijanie sprawności fizycznej.
Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania wiersza, poznawanie zabaw dzieci z różnych stron świata.
Wzbogacenie wiadomości na temat tradycyjnego stroju Meksykanów, rozwijanie sprawności manualnej.
Zapoznanie z zabawami, którymi można się bawić latem, zachęcanie do podejmowania wspólnych zabaw. 

TYDZIEŃ 2  07.06.2021- 11.06.2021
WAKACYJNE PODRÓŻE

Wdrażanie do uważnego słuchania tekstu literackiego, poznawanie świata poprzez doświadczenia własne i innych ludzi.
Rozwijanie sprawności manualnej, zachęcanie do wypowiadania się na forum grupy.
Rozbudzanie ciekawości poznawczej poprzez aktywny udział w zabawach badawczych, nabywanie umiejętności zgodnego współdziałania w zespole.
Rozwijanie szybkiej reakcji na ustalone sygnały, rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej.
Rozwijanie umiejętności liczenia, klasyfikowanie przedmiotów ze względu na ich przynależność.
Rozwijanie spostrzegawczości i percepcji słuchowej, rozwijanie sprawności fizycznej.
Poznawanie różnych środowisk przyrodniczych, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat.
Rozwijanie sprawności manualnej, zachęcanie do sprawiania niespodzianek bliskim osobom.
Zapoznanie z różnymi środkami komunikacji lądowej, powietrznej i morskiej, rozwijanie spostrzegawczości słuchowej i sprawności aparatu artykulacyjnego. 

TYDZIEŃ 3  14.06.2021- 19.06.2021
POŻEGNANIE PRZEDSZKOLA

Rozpoznawanie emocji i radzenia sobie z nimi, rozwijanie mowy komunikatywnej.
Poszerzanie doświadczeń plastycznych, rozwijanie sprawności manualnej.
Uświadamianie niebezpieczeństw w miejscach wakacyjnego wypoczynku, rozwijanie mowy.
Reagowanie na ustalone hasła i sygnały muzyczne, rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej.
Rozwijanie umiejętności liczenia ze zwróceniem szczególnej uwagi na rolę ostatniego liczebnika, określanie liczebności zbioru bez liczenia. Rozwijanie sprawności ruchowej, rozwijanie orientacji przestrzennej.
Poznawanie właściwych form zachowania, rozwijanie umiejętności kulturalnego komunikowania się.
Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i wykonywania poleceń, rozwijanie sprawności manualnej.
Utrwalanie nazw oraz charakterystycznych cech poszczególnych pór roku, rozwijanie myślenia logicznego.
 

TYDZIEŃ 4  21.06.2021- 25.06.2021
PROJEKT EDUKACYJNY : SEGREGACJA ŚMIECI

TYDZIEŃ 5  28.06.2021- 02.07.2021
KOLORY LATA

Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania.
Rozwijanie aktywności badawczej i plastycznej.
Zapoznanie z pracą na wsi w trakcie żniw.
Zapoznanie z kulturą innych krajów do których możemy jechać na wakacje. 

Aktualności

Kontakt

  • Miejskie Przedszkole nr 85 w Katowicach
    40-824 Katowice, ul. Kwiatkowskiego 20
  • 32 254 68 20
    502171850-nr telefonu dyrektora przedszkola:

Galeria zdjęć