Start

Misie Plan dydaktyczno - wychowawczy Ramowy rozkład dnia Siatka godzin nauczycieli/konsultacje Nauczanie zdalne do 20.12.2020 ( 14.12-18.12.2020) Nauczanie zdalne 29.03-18.04.2021 Religia nauczanie zdalne J.angielski nauczanie zdalne

GRUPA 1

Ramowy rozkład dnia

 

Godziny bezpłatne i realizacja podstawy programowej od 730 – 1330

I.

 

7.00 - 830

 

Schodzenie się dzieci do przedszkola. Kontakty z rodzicami, rozmowy indywidualne z dziećmi, zajęcia stymulacyjne, zabawy indywidualne i zespołowe, dowolne i kierowane. Tworzenie sytuacji doskonalących pamięć i zdolność kojarzenia, umiejętność skupiania uwagi. Czuwanie nad zabawą z przestrzeganiem zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek. Stwarzanie warunków do podejmowania przez dzieci zabaw badawczych i konstrukcyjno – technicznych.

830 – 930

Śniadanie.  Czynności opiekuńcze, samoobsługowe, higieniczne.

II.

 

930 – 1015

 

 Zajęcia dydaktyczne realizowane według wybranego programu nauczania.

1015 – 1030

 

Swobodna zabawa przy niewielkim udziale nauczyciela.

1030 – 1145

 

 Zajęcia w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku.  Gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze. 

1145 – 1245

Obiad.  Czynności opiekuńcze, samoobsługowe, higieniczne, organizacyjne  w grupie.  Przygotowania do leżakowania.

III.

 

1245 – 13.45

Leżakowanie.  Relaksacja, spokojne słuchanie muzyki, bajek, opowiadań, wierszyków.

1400 – 1430

 

1430 – 1700

 

 

Podwieczorek. Czynności higieniczne i samoobsługowe.

 

 Zajęcia i zabawy ruchowe, tematyczne, konstrukcyjne i inne według potrzeb i zainteresowań dzieci. Kontakty indywidualne nauczycielki z dziećmi oraz nauczycielki z rodzicami. Prowadzenie obserwacji pedagogicznej. Rozchodzenie się dzieci.

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Miejskie Przedszkole nr 85 w Katowicach
    40-824 Katowice, ul. Kwiatkowskiego 20
  • 32 254 68 20
    502171850-nr telefonu dyrektora przedszkola:

Galeria zdjęć