Start

Misie Plan dydaktyczno - wychowawczy Ramowy rozkład dnia Siatka godzin nauczycieli/konsultacje

GRUPA 1

Plan dydaktyczno - wychowawczy

PAŹDZIERNIK 

„JESIEŃ W SADZIE”  28. 09. - 02. 10

• zapoznanie z wyglądem owoców rosnących w sadzie,

• zachęcanie dzieci do jedzenia owoców jako źródła witamin,  

• wdrażanie do wypowiadania się na forum grupy.

• poznanie sposobów przechowywania owoców w czasie zimy,

• doskonalenie sprawności manualnej, 

• wdrażanie do zachowania porządku w miejscu pracy  

• zapoznanie z fabułą filmu,

• wdrażanie do dzielenia się z innymi, tym co posiadamy,

• zachęcanie do swobodnych wypowiedzi na określony temat.  

• liczenie w zakresie 1-3,

• zapoznanie z sadem i jego owocami,

• wdrażanie dzieci do spożywania owocowych witamin.

 

 

JESIEŃ W OGRODZIE  05. 10. -  09. 10 

• zapoznanie z warzywami rosnącymi w ogrodzie,

• zachęcanie do wypowiadania się na forum grupy,

• wdrażanie do zjadania warzyw jako źródła witamin.

• zapoznanie ze sposobem wykonania pracy,

• doskonalenie sprawności manualnej,

• wdrażanie do zachowania porządku w miejscu pracy

• ćwiczenia w rozpoznawaniu kolorów: czerwonego, żółtego, niebieskiego,

• wdrażanie do poruszania się po sali bez potrącania kolegów,

• zachęcanie do wspólnej zabawy

• zapoznanie ze słowami i melodią piosenki,

• wyrabianie poczucia rytmu,

• umuzykalnianie dzieci.

• utrwalenie nazw warzyw rosnących w ogrodzie,

• zachęcanie do wspólnej zabawy,

• kształtowanie pozytywnych nawyków żywieniowych.

 

 

ŻYCIE ZWIERZĄT W JESIENNYM LESIE 12. 10. - 16. 10 

• poznanie niektórych zwierząt mieszkających w lesie,

• dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią,

• zachęcanie do wypowiadania się na określony temat.

• utrwalenie nazw kolorów,

• doskonalenie sprawności manualnej,

• wdrażanie do utrzymania porządku w miejscu pracy.

• doskonalenie techniki przeliczania,

• wdrażanie do szybkiej reakcji na sygnał,

• rozwijanie zainteresowań przyrodniczych,

• zachęcanie do wypowiadania się na forum grupy,

• rozwijanie logicznego myślenia.

 

CO PTAKI ROBIĄ JESIENIĄ?  19. 10. - 23. 10

• zapoznanie ze zwyczajami niektórych ptaków,

• wdrażanie do uważnego słuchania,

• uwrażliwianie na piękno przyrody.

• rozwijanie inwencji twórczej,

• doskonalenie sprawności manualnej,

• wzbogacanie wiedzy na temat ptaków.

• wdrażanie do prawidłowego stosowania określeń: wysoko – nisko,

• utrwalenie nazw niektórych ptaków,

• zachęcanie do wspólnej zabawy.

• uwrażliwianie dzieci na zmianę tempa w muzyce

• wdrażanie do prawidłowego rozpoznawania części ciała,

• czerpanie radości ze wspólnej zabawy

• poznanie niektórych ptaków żyjących w Polsce,

• rozwijanie logicznego myślenia,

• wdrażanie do cierpliwego czekania na swoją kolej podczas udzielania odpowiedzi

 

JESIENNA POGODA   26. 10. - 30. 10. 

• utrwalenie charakterystycznych cech jesieni,

• ćwiczenie pamięci,

• wdrażanie do uważnego słuchania.

• doskonalenie sprawności manualnej,

• rozwijanie inwencji twórczej,

• czerpanie radości z samodzielnie wykonanej pracy.

• ćwiczenia w rozpoznawaniu liści,

• doskonalenie umiejętności tworzenia zbiorów ze względu na jedną cechę,

• utrwalenie nazw drzew liściastych.

• rozwijanie spostrzegawczości i zmysłu obserwacji poprzez wskazywanie charakterystycznych cech pogody,

• uwrażliwienie na odpowiedni ubiór stosowny do pogody

• zapoznanie z fabułą filmu „Domek w domku”,

• wdrażanie do wypowiadania się na forum grupy,

• zachęcanie do organizowania wspólnych zabaw.

Aktualności

Kontakt

  • Miejskie Przedszkole nr 85 w Katowicach
    40-824 Katowice, ul. Kwiatkowskiego 20
  • 32 254 68 20
    502171850-nr telefonu dyrektora przedszkola:

Galeria zdjęć