Start

Misie Plan dydaktyczno - wychowawczy Ramowy rozkład dnia Siatka godzin nauczycieli/konsultacje Nauczanie zdalne do 20.12.2020 ( 14.12-18.12.2020) Nauczanie zdalne 29.03-18.04.2021 Religia nauczanie zdalne J.angielski nauczanie zdalne

GRUPA 1

Plan dydaktyczno - wychowawczy

 

CZERWIEC 
 
Święto dzieci 31-04.06.2021
 
 • zapoznanie z fabułą odcinka,
 • zachęcanie do wypowiadania się na określony temat,
 • wzmacnianie poczucia wartości,
 • budzenie uczucia przyjaźni do kolegów,
 • gromadzenie doświadczeń poprzez wykonywanie prac z zastosowaniem różnych technik plastycznych,
 • rozwijanie inwencji twórczej,
 • utrwalenie pojęcia wielkości: duży, mały,
 • doskonalenie techniki przeliczania,
 • budzenie wiary we własne siły,
 •  ćwiczenia w rozpoznawaniu dźwięków wysokich i niskich,
 • rozwijanie poczucia rytmu,
 • czerpanie radości ze wspólnej zabawy,
 • zapoznanie z treścią opowiadania,
 • wdrażanie do uważnego słuchania,
 • podkreślenie znaczenia przyjaźni w życiu człowieka.

 

Muzyka wokół nas 7-11.06.2021

 • usprawnianie narządów artykulacyjnych,
 • zachęcanie do uważnego słuchania wiersza,
 • doskonalenie percepcji słuchowej,
 • doskonalenie sprawności manualnej,
 • rozwijanie wrażliwości muzycznej,
 • rozwijanie inwencji twórczej,
 • doskonalenie umiejętności porównywania wielkości,
 •  usprawnianie percepcji słuchowej,
 • utrwalenie nazw kolorów,
 • zapoznanie ze słowami i melodią piosenki,
 • doskonalenie percepcji słuchowej,
 • umuzykalnianie dzieci,
 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania utworów muzyki poważnej,
 • wzbogacanie słownictwa dzieci o nowe słowa,
 • rozwijanie zainteresowań muzycznych.

 

Czym podróżujemy? 14-18.06.2021
 
 • utrwalenie nazw wybranych środków transportu,
 • zachęcanie do wypowiedzi na określony temat,
 • doskonalenie percepcji wzrokowej,
 • zapoznanie ze sposobem wykonania pracy,
 •  doskonalenie umiejętności cięcia po wyznaczonej linii,
 •  wdrażanie do zachowania porządku w miejscu pracy,
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania środków lokomocji,
 • doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów,
 • usprawnianie techniki przeliczania,
 • wyrabianie poczucia świadomego ruchu,
 • doskonalenie percepcji słuchowej,
 • czerpanie radości ze wspólnej zabawy,
 • rozwijanie logicznego myślenia,
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
 • zachęcanie do zgodnej współpracy w grupie.

 

Wakacje 21-25.06.2021
 
 • zapoznanie z miejscami, w których można spędzić wakacje,
 • zapoznanie z zasadami bezpiecznej zabawy podczas wakacji,
 • zachęcanie do wypowiadania się na określony temat,
 • doskonalenie umiejętności wycinania koła,
 • zachęcanie do samodzielnego wykonywania pracy,
 • wdrażanie do utrzymania porządku w miejscu pracy.
 • doskonalenie umiejętności liczenia,
 • doskonalenie umiejętności grupowania przedmiotów według podanych cech,
 • zachęcanie dzieci do swobodnych wypowiedzi,
 • rozwijanie spostrzegawczości i logicznego myślenia,
 • zapoznanie z możliwością spędzenia wakacji nad morzem i w górach,
 • zapoznanie z fabułą odcinka,
 • rozwijanie funkcji językowych,
 • rozwijanie wrażliwości.

 

Smaki lata 28-02.06.2021
 
 • zapoznanie ze zjawiskiem powstawania tęczy,
 • utrwalenie nazw kolorów,
 • rozwijanie logicznego myślenia,
 • utrwalenie nazw kolorów występujących w tęczy,
 • doskonalenie sprawności manualnej,
 • rozwijanie inwencji twórczej,
 • doskonalenie umiejętności porównywania,
 •  rozwijanie umiejętności segregowania,
 • zachęcanie do aktywnego udziału w zajęciach,
 • utrwalenie nazw kolorów,
 • doskonalenie umiejętności szybkiego reagowania na sygnał nauczyciela,
 • czerpanie radości ze wspólnej zabawy,
 • rozwijanie wrażliwości smakowej,
 • ukazanie wartości odżywczej owoców,
 • usprawnianie aparatu artykulacyjnego.

Aktualności

Kontakt

 • Miejskie Przedszkole nr 85 w Katowicach
  40-824 Katowice, ul. Kwiatkowskiego 20
 • 32 254 68 20
  502171850-nr telefonu dyrektora przedszkola:

Galeria zdjęć