• Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci w MP85

     • Szanowni Państwo! Rodzice dzieci uczęszczających do Miejskiego Przedszkola Nr 85 wKatowicach.

      Już w czwartek  - 1 września spotkamy się wszyscy ponownie w przedszkolu. W dalszym ciągu trwa czas zagrożenia epidemicznego, co powoduje pewne ograniczenia i trudności.

      Prosimy o zapoznanie się w podanymi poniżej informacjami :

      PRZYPROWADZANIE DZIECI DO PRZEDSZKOLA

      Dzieci przyprowadzamy do przedszkola w godzinach od 6:00 do 8:30. Godzina 8:30 jest godziną ostateczną. Po tej godzinie pracownicy przedszkola przyjmujący dzieci przechodzą do wykonywania innych prac gospodarczych.

      Ustalona zostaje zasada:

      W chwili obecnej nie ma możliwości wchodzenia do szatni lub sal dziecięcych razem z dziećmi ( zalecenia GIS)

      Dzieciu uczęszczające do przedszkola , przyjmowane są w drzwiach przedszkola ( holu) i rozstają się- żegnają  z Rodzicami .

       Nie mierzymy temperatury.

      Od godziny 8.30 do 9.15 drzwi placówki są zamknięte.

      Oczywiście zdarzają się różne sytuacje nagłe i niespodziewane  (które jednak nie mogą być nagminne).

      Jeżeli są Państwo zmuszeni dotrzeć z dzieckiem do przedszkola po godzinie 8:30 prosimy o krótki sms z informacją pod numer 502171850 . O godzinie 8.30 sprawdzana w grupach jest obecność. Dyrektor poinformuje nauczyciela , że dziecko może przyjść później , jeżeli otrzyma taką właśnie wiadomość.

       

      ODBIERANIE DZIECI Z PRZEDSZKOLA.

      Dzieci odbieramy z przedszkola od godziny 14:30. Wtedy pracownicy obsługi wracają na hol przedszkola. Przygotowują dzieci do wyjścia i przekazują Rodzicom. W pierwszych dniach września nowi Rodzice będą proszeni o okazanie dowodu osobistego. Dzieci  mogą odbierać upowaznione przez Rodziców osoby, które będą również legitymowane w pierwszych dniach września.

      Dzieci zawsze można odebrac wczesniej po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie dyrektora przedszkola wysyłając sms pod numer 502171850. Dziecko będzie przygotowane do odbioru przez pracowników przedszkola. 

      Do godziny 14:30 trwają prace porządkowe po podwieczorku, prace porządkowe po leżakowaniu w grupie najmłodszej, kończą się w poszczególnych grupach zajęcia z języka angielskiego, religii oraz gimnastyki korekcyjnej. Dlatego bardzo prosimy o odbieranie dziecka najwcześniej o godzinie 14:30. Dziękujemy

      Zajęcia rozpoczynają się w poszczególnych grupach  od 8:30, kończą w poszczególnych grupach o 14:30

      Anna Dobosz