• Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci obowiązujące w Miejskim Przedszkolu Nr 85 w Katowicach
     • Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci obowiązujące w Miejskim Przedszkolu Nr 85 w Katowicach

     • Szanowni Państwo! Rodzice dzieci uczęszczających do Miejskiego Przedszkola Nr 85 wKatowicach.

      Już w środę - 1 września spotkamy się wszyscy ponownie w przedszkolu. W dalszym ciągu trwa czas pandemii, co powoduje pewne ograniczenia i trudności.

      Prosimy o zapoznanie się w podanymi poniżej informacjami :

      PRZYPROWADZANIE DZIECI DO PRZEDSZKOLA

      Dzieci przyprowadzamy do przedszkola w godzinach od 6:00 do 8:30. Godzina 8:30 jest godziną ostateczną. Po tej godzinie pracownicy przedszkola przyjmujący dzieci przechodzą do wykonywania innych prac gospodarczych.

      Utrzymana zostaje zasada , że Rodzice nie wchodzą do przedszkola  (holu) z dziećmi. Wyjątek stanowią dzieci nowoprzyjęte i ich rodzice. Wchodzą oni w liczbie nie większej niż rodzic + dziecko do holu , gdzie dzieci żegnają się z Rodzicami.

      W chwili obecnej nie ma możliwości wchodzenia do szatni lub sal dziecięcych razem z dziećmi ( zalecenia GIS)

      Dzieci które chodzą już do przedszkola , przyjmowane są w drzwiach przedszkola i rozstają się z Rodzicami na zewnątrz placówki.

      Wszystkie dzieci w trakcie przyjścia do przedszkola mają mierzoną temperaturę.

      Temperatura wynosząca powyżej 37* eliminuje możliwość przyjęcia dziecka do przedszkola.

      Od godziny 8.30 do 9.15 drzwi placówki są zamknięte.

      Oczywiście zdarzają się różne sytuacje nagłe i niespodziewane  (które jednak nie mogą być nagminne).

      Jeżeli są Państwo zmuszeni dotrzeć z dzieckiem do przedszkola po godzinie 8:30 prosimy o krótki sms z informacją pod numer 502171850 . O godzinie 8.30 sprawdzana w grupach jest obecność. Dyrektor poinformuje nauczyciela , że dziecko może przyjść później , jeżeli otrzyma taką właśnie wiadomość.

       

      ODBIERANIE DZIECI Z PRZEDSZKOLA.

      Dzieci odbieramy z przedszkola od godziny 14:30. Wtedy pracownicy obsługi wracają na hol przedszkola. Przygotowują dzieci do wyjścia i przekazują Rodzicom. W pierwszych dniach września nowi Rodzice będą proszeni o okazanie dowodu osobistego. Dzieci  mogą odbierać upowaznione przez Rodziców osoby, które będą również legitymowane w pierwszych dniach września.

      Dzieci zawsze można odebrac wczesniej po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie dyrektora przedszkola wysyłając sms pod numer 502171850. Dziecko będzie przygotowane do odbioru przez pracowników przedszkola. 

      Do godziny 14:30 trwają prace porządkowe po podwieczorku, prace porządkowe po leżakowaniu w grupie najmłodszej, kończą się w poszczególnych grupach zajęcia z języka angielskiego, religii oraz gimnastyki korekcyjnej. Dlatego bardzo prosimy o odbieranie dziecka najwcześniej o godzinie 14:30. Dziękujemy!!

       

      POZOSTAŁE INFORMACJE

      POSIŁKI:

      ŚNIADANIE : 8:45- 9:15

      OBIAD: 11:30-12:15

      PODWIECZOREK : 16:45-14:15

      ZAJĘCIA DODATKOWE BEZPŁATNE 

      LOGOPEDIA: PIĄTEK

      GIMNASTYKA KOREKCYJNA: ŚRODA

      ZAJĘCIA Z PSYCHOLOGIEM : PIATEK

      J.ANGIELSKI: ŚRODA

      RELIGIA: PONIEDZIAŁEK

      RYTMIKA: ŚRODA

      Zajęcia rozpoczynają się w poszczególnych grupach  od 8:30, kończą w poszczególnych grupach o 14:30

      Anna Dobosz

   • Kontakty

    • Miejskie Przedszkole nr 85 w Katowicach
    • przedszkole85@o2.pl
    • przedszkole85@o2.pl
    • przedszkole85@o2.pl
    • 32 254 68 20 502171850-nr telefonu dyrektora przedszkola:
    • 40-824 Katowice, ul. Kwiatkowskiego 20
    • mgr Anna Dobosz
    • Miejskie Przedszkole Nr 85 w Katowicach powstało w 1983r. Obecnie do przedszkola uczęszcza 100 dzieci. W przedszkolu funkcjonują 4 grupy : Misie, Krasnale, Biedronki i Sówki. Każda grupa ma do dyspozycji salę zabaw, bogato wyposażoną w zabawki i inne pomoce dydaktyczne, oraz znajdującą się tuż obok szatnię i łazienkę.
    • Osobą odpowiedzialną za prowadzenie dokumentacji dotyczącej odpłatności za przedszkole jest Pani Sonia Nowara
    • Rok szkolny 2021/2022 Gr. 1 Misie : Natalia Przybylska, Monika Staśko Gr 2 Krasnale: Sabina Klajnbauer , Magdalena Lech Gr 3. Biedronki: Anna Dobosz Gr 4 Sówki : Teresa Wróbel, Maria Majek
   • Logowanie