• Ramowy rozkład dnia

    • GODZINY BEZPŁATNE + REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ 7.30 – 13.30

      

     I.

     7.00 - 8.30  Schodzenie się dzieci do przedszkola.

                        Zabawy dowolne według pomysłów i zainteresowań dzieci.

                        Indywidualne kontakty nauczycielki z dziećmi.

                        Obserwacje pedagogiczne.

      

     II.

     8.30- 9:30   Zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne .Czynności higieniczne,          opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne w grupie. Śniadanie.

                        

      

     9.30-10.30   Zajęcia dydaktyczne realizowane według wybranego programu nauczania.

      

     10.30-11.30Zajęcia w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku.

                         Gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze,  porządkowe i ogrodnicze.

      

     11.30- 12.15 Czynności opiekuńcze, samoobsługowe i higieniczne.  OBIAD.

      

     III.

      

     12.15- 13.45 Słuchanie muzyki relaksującej, klasycznej.

                     Słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela w ramach akcji
                    „Cała Polska  czyta dzieciom”.
                      Swobodne zabawy przy niewielkim udziale nauczyciela.

      

     13.45-14.15 Podwieczorek
      

     14.15-17.00  Zajęcia i zabawy ruchowe, konstrukcyjne i inne według potrzeb i zainteresowań dzieci. Kontakty indywidualne nauczyciela z dziećmi i rodzicami. Obserwacje pedagogiczne.  Rozchodzenie się dzieci do domów.