Start

Sówki Plan dydaktyczno-wychowawczy Ramowy rozkład dnia Siatka godzin nauczycieli/konsultacje

GRUPA 4

Plan dydaktyczno-wychowawczy

 

heart

WRZESIEŃ TYDZIEŃ III, TEMAT TYGODNIA: CHCĘ BYĆ ZDROWY

 

 1. DBAMY O NASZE ZDROWIE

 2. SMACZNE I ZDROWE

 3. JEM ZDROWE RZECZY

 4. AEROBIK

 5. GIMNASTYKA BUZI I JĘZYKA

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Ćwiczenia poranne, ćwiczenia gimnastyczne ogólnorozwojowe.

 • Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narządy mowy.

 • Słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela oraz słuchanie muzyki klasycznej, relaksacyjnej.

 • Zabawy dowolne, wg potrzeb dzieci, w wybranych kącikach – zwracanie uwagi na stosowanie zwrotów grzecznościowych, zapraszanie i zachęcanie do zabaw dzieci nieśmiałych.

 • Jak dbamy o zdrowie?” – wypowiedzi na podstawie opowiadania „Sport to zdrowie” D. Kossakowska i własnych doświadczeń. Kształtowanie umiejętności przewidywania następstw różnych zachowań. Podkreślanie znaczenia aktywnego wypoczynku jako źródła zdrowia.

 • Mapa zdrowia” – wycinanie i przyklejanie przedmiotów służących zdrowiu – doskonalenie umiejętności cięcia nożyczkami. Wdrażanie prawidłowych nawyków żywieniowych.

 • Pyszna surówka” – opowiadanie historyjki obrazkowej – ćwiczenia w prawidłowym formułowaniu wypowiedzi w czasie teraźniejszym i przeszłym. Uświadomienie dzieciom konieczności spożywania potraw niezbędnych dla zdrowia.

 • Owocowe rytmy” – ćwiczenia rytmiczno – melodyczne – kształtowanie poczucia rytmu.

 • Ulubiony owoc” – ćwiczenia liczbowe.

 • Owocowa loteryjka” – doskonalenie słuchu fonematycznego

 • Dwa” – wprowadzenie liczby i cyfry 2 – zapoznanie z liczbą 2 w aspekcie kardynalnym i porządkowym. Zapoznanie ze znakiem graficznym cyfry 2.

 • Owoce źródłem witamin”- rysowanie po śladach i kolorowanie- KP.

 • Czyje zdanie najdłuższe?” – zabawa językowa.

 • Owoce i warzywa”- rysowanie rytmu- KP.

 • Przedszkolna orkiestra” – doskonalenie sposobu gry na instrumentach perkusyjnych.. Wzbogacanie wiedzy o nowe wyrazy dotyczące muzyki

 • Moje drugie śniadanie” – wykonanie kanapek – zachęcanie do spożywania warzyw jako źródła witamin. Wdrażanie do przestrzegania zasad higieny podczas przygotowywania posiłków.

 • Obrazek”- kolorowanie wg wzoru -KP.

 • Piórka” – ćwiczenia oddechowe – wydłużenie fazy wydechowej.

 • Sprawny języczek” – ćwiczenia aparatu artykulacyjnego.

 • Co robisz w wolnym czasie?” -rysowanie swojego ulubionego sportu-KP

 • Dyrygent Karol” – ćwiczenia dźwiękonaśladowcze – wdrażanie do świadomego kierowania ruchami narządów artykulacyjnych.

 • Co widzisz na obrazku”- opowiadanie treści i rysowanie -KP

 

WRZESIEŃ TYDZIEŃ II, TEMAT TYGODNIA: JESTEM BEZPIECZNYM PRZEDSZKOLAKIEM

 

 1. POZNAJEMY SWOJE OSIEDLE

 2. LUBIMY SAMOCHODY

 3. SYGNALIZACJA ŚWIETLNA

 4. ZNAKI DROGOWE

 5. WAŻNE NUMERY / SPRZĄTANIE ŚWIATA

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Ćwiczenia poranne, ćwiczenia gimnastyczne ogólnorozwojowe.

 • Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narządy mowy.

 • Słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela oraz słuchanie muzyki klasycznej, relaksacyjnej.

 • Zabawy dowolne, wg potrzeb dzieci, w wybranych kącikach – zwracanie uwagi na stosowanie zwrotów grzecznościowych, zapraszanie i zachęcanie do zabaw dzieci nieśmiałych.

 • Poznanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach. Doskonalenie umiejętności bezpiecznego przechodzenia na drugą stronę jezdni, zwrócenie uwagi na różne sposoby oznakowania przejścia dla pieszych.

 • Mój wymarzony samochód” – rysowanie kredkami – rozwijanie inwencji twórczej.

 • Na ulicy” – zabawa dźwiękonaśladowcza w oparciu o opowiadanie A. Olędzkiej.

 • Kierownica” – wykonanie kierownicy z papierowego talerzyka. „Bajkowe rozmowy” – zabawa słowna.

 • Bezpieczna droga do przedszkola” – rozmowa w oparciu o ilustracje . Utrwalanie wiadomości o znakach drogowych i sygnalizatorze świetlnym. Uświadamianie konieczności poznania przepisów ruchu drogowego.

 • Mój znak” – zabawa ruchowo – klasyfikacyjna.

 • Uśmiechnięci kierowcy” – zabawy muzyczno – ruchowe – doskonalenie umiejętności reagowania na przerwę w muzyce. Doskonalenie poczucia rytmu.

 • Udział w teatrzyku dla dzieci pt „Między nami kompanami” w wykonaniu aktorów teatru „Skrzat”.

 • Prawda czy fałsz” – ocena postępowania. „Przeciwieństwa” – zabawa słowna.

 • Ile razy” – ćwiczenia słuchowe połączone z liczeniem.

 • Jeden” – wprowadzenie liczby i cyfry 1 – zapoznanie z liczbą 1 w aspekcie kardynalnym i porządkowym. Zapoznanie z wyglądem cyfry 1.

 • Sygnalizator” – praca według wzoru.

 • Środki transportu”- kolorowanie obrazków-KP. „Pojazdy” – ćwiczenia dźwiękonaśladowcze.

 • Znaki drogowe” – pogadanka na temat znaków drogowych. „Co oznaczają znaki”- rymowanki- KP.

 • Ruch drogowy” – ćwiczenia rytmiczne Kształtowanie słuchu i pamięci muzycznej.

 • Ulica w mieście” – wykonanie makiety ulicy. Wyrabianie umiejętności pracy zespołowej. Wdrażanie do umiejętnego stosowania wiedzy z zakresu ruchu drogowego.

 • Wycieczka”- rysowanie po śladzie- KP.

 • Ważne numery” – przybliżanie wiedzy nt pojazdów specjalistycznych: karetka, radiowóz policyjny, wóz strażacki.

 • Wysłuchanie wiersza „Do sprzątania.” Rozmowa nt ”Dlaczego trzeba sprzątać świat?” Omówienie zasad segregacji i zachowania bezpieczeństwa podczas sprzątania. Marsz ulicami z transparentami, zachęcanie wszystkich do włączenia się w akcję. Sprzątanie Świata – porządki wokół przedszkola pod nadzorem dorosłych. Zwrócenie uwagi na używanie rękawic ochronnych.

 • Dobierz takie same” – zabawa matematyczna.

 • Czy jesteś spostrzegawczy”- ćwiczenie koncentracji uwagi -KP.

 

WRZESIEŃ TYDZIEŃ I, TEMAT TYGODNIA: JESTEM W PRZEDSZKOLU

 1. MOJA SALA I PRZEDSZKOLE

 1. POMAGAM KOLEGOM,

 2. CZY ZNAM SWOICH KOLEGÓW

 3. WSPANIAŁE PRZEDSZKOLAKI

 4. TABLICA IMION

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Ćwiczenia poranne, ćwiczenia gimnastyczne ogólnorozwojowe.

 • Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narządy mowy.

 • Słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela oraz słuchanie muzyki klasycznej, relaksacyjnej.

 • Zabawy dowolne, wg potrzeb dzieci, w wybranych kącikach – zwracanie uwagi na stosowanie zwrotów grzecznościowych, zapraszanie i zachęcanie do zabaw dzieci nieśmiałych.

 • Moja wakacyjna przygoda”- rysowanie po śladzie i samodzielnie- karta pracy.

 • Nasza sala” – rozmowa w oparciu o ilustracje – zapoznanie z wyglądem sali oraz rozmieszczeniem kącików tematycznych.

 • Moja ulubiona zabawka” – rysowanie kredkami ołówkowymi – rozwijanie zainteresowań plastycznych.

 • Rysuj zgodnie z poleceniem”- ćwiczenie orientacji.

 • Zabawa” – rytmiczna recytacja tekstu z równoczesnym klaskaniem. Ćwiczenia przygotowania do nauki czytania- dzielenie nazw zabawek na sylaby i określanie pierwszej głoski -karta pracy.

 • W przedszkolu mam kolegów” – rozmowa na temat właściwego zachowania się w grupie na podstawie wiersza „Przedszkolne rozterki” – współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie.

 • Wycieczka do Bierunia do Fabryki Danone. Zwiedzanie fabryki. Poznanie ciekawostek na temat produkcji serków. Komponowanie własnego serka poprze mieszanie smaków.

 • Przedszkolak” – zabawy przy piosence.

 • Co jest zdrowe”- rozmowa nt. aktywności ruchowej. Rysowanie piłek od największej do najmniejszej- karta pracy.

 • Czyj to głos” – zabawa słuchowa. „Gdzie moja para?” – zabawa matematyczna.

 • Moje ciało” – zabawa matematyczna. Doskonalenie umiejętności odczytywania komunikatów mimicznych. Utrwalanie nazw części ciała.

 • Czym jest radość”- burza mózgów. „Namaluj radość” – malowanie radości dowolnie wybranymi kolorami przy dźwiękach muzyki relaksacyjnej.

 • Gdzie jest moje imię” – doskonalenie percepcji wzrokowej „Mam dobry słuch” – zabawa słuchowa.

 • Moje przedszkole” – wprowadzenie piosenki. Rozwijanie wyobraźni muzycznej. Kształtowanie poczucia rytmu i słuchu muzycznego

 • Portret mojego kolegi” – rysowanie pastelami – ćwiczenia w prawidłowym rozmieszczeniu rysunku na kartce Utrwalanie imion koleżanek i kolegów.

 • O kim myślę?” – zabawa słowna „Przedszkolne rymowanki” – rozwijanie funkcji językowych.

 • Czego brakuje?” – zabawa ćwicząca spostrzegawczość. „O czym myślę?” – zabawa rozwijająca logiczne myślenie.

 • Kodeks zachowania” – wspólne tworzenie kodeksu grupowego

 • wdrażanie do przestrzegania przyjętych zasad współżycia w grupie. Rozwijanie mowy poprzez wypowiedzi słowne na podany temat.

 • Jak się czujesz” – nazywanie emocji. „Moja wizytówka” – utrwalenie graficznego zapisu imienia.

Aktualności

Kontakt

 • Miejskie Przedszkole nr 85 w Katowicach
  40-824 Katowice, ul. Kwiatkowskiego 20
 • 32 254 68 20 502171850

Galeria zdjęć