Start

Sówki Plan dydaktyczno-wychowawczy Ramowy rozkład dnia Siatka godzin nauczycieli/konsultacje

GRUPA 4

Plan dydaktyczno-wychowawczy

 

heart

 

LISTOPAD TYDZIEŃ I, TEMAT TYGODNIA: MAŁY PATRIOTA

 1. JESTEM POLAKIEM

 1. MOJA OJCZYZNA

 2. NASZE SYMBOLE NARODOWE

 3. NASZ DOM

 4. BOHATER NARODOWY. JEDZIEMY NA WYCIECZKĘ

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Ćwiczenia poranne, ćwiczenia gimnastyczne ogólnorozwojowe.

 • Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narządy mowy.

 • Słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela oraz słuchanie muzyki klasycznej, relaksacyjnej.

 • Zabawy dowolne, wg potrzeb dzieci, w wybranych kącikach – zwracanie uwagi na stosowanie zwrotów grzecznościowych, zapraszanie i zachęcanie do zabaw dzieci nieśmiałych.

 • Rozmowa nt zasad zachowania sie w trakcie przejazdu autobusem oraz pobytu w Filharmonii. Wyjazd do Filharmonii Śląskiej w Katowicach na koncert pt „Co to za znak – w czerwonym polu biały ptak? Świętujemy 100 lat niepodległości Polski.”

 • Godło Polski”- kolorowanie kredkami ołówkowymi. Kształtowanie szacunku do symboli narodowych.

 • W żołnierskim rytmie” – zabawy i ćwiczenia z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych – doskonalenie umiejętności reagowania na zmianę tempa w muzyce.

 • Wstążka” – zabawa matematyczna. „Przeczytaj i wykonaj”- KP.

 • Kto ma więcej” – zabawa słowna. Rysowanie domu po śladach- KP

 • Rozmowa nt zasad zachowania sie w trakcie przejazdu autobusem oraz pobytu w bibliotece. Wyjazd na zajęcia edukacyjne "Mądre bajki z całego świata" do Biblioteki Pedagogicznej im. J.Lompy w Katowicach. Zwiedzanie biblioteki.

 • Jedziemy na wycieczkę” – konstruowanie gry planszowej – doskonalenie umiejętności konstruowania gry planszowej. Usprawnianie techniki przeliczania.

 • Sylabowy wąż” – zabawa słowna. Rysowanie wg polecenia- KP.

 • Gdzie słychać głoskę” – ćwiczenia słuchowe.

 • Ćwiczenia w pisaniu litery d, D po śladzie – KP.

 • Polska – moja ojczyzna” – rozmowa w oparciu o tekst – uczenie postawy szacunku wobec symboli narodowych. Wzbogacanie słownika o wyrazy – flaga, godło.

 • Zapoznanie z „Legendą o Lechu, Czechu i Rusie”.

 • Mazurek Dąbrowskiego” – słuchanie hymnu Polski – kształtowanie więzi z ojczyzną i świadomości narodowej. Ukazanie patriotyzmu w czasach współczesnych.

 • Spotkanie rodzinne z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości. Kocham Cię Polsko- quiz wiedzy o Polsce dla dzieci i rodziców. Prezentacja patriotyczna. Konkurs plastyczny "Symbole Niepodległości". Konkurs wiedzy na "Ciekawostkę związaną z historia Polski". Konkurs recytatorski "Mój kraj". Wspólne wykonanie kotylionów.

 • Policz ile” – doskonalenie percepcji słuchowej.

 • Rodzina Adama” – wprowadzenie litery „d”, „D” na podstawie wyrazu „dom” – doskonalenie umiejętności czytania. Ćwiczenie analizy i syntezy słuchowej.

 • Mieszkańcy mojego domu” – rysowanie kredkami – wyrabianie płynności i precyzji pracy rąk oraz swobody ruchów. Umacnianie więzi z najbliższą rodziną, krewnymi.

 • Co słychać w domu” – ćwiczenia artykulacyjne. Rysowanie przedmiotu na głoskę d:-KP.

 • Ćwiczenia graficzne „Co z tego powstanie”.

 • Słuchaj i powtarzaj” –ćwiczenia rytmiczno – słuchowe.

 • Wycieczka do Wiejskiej Chaty w Gliwicach. Udział w warsztatach kulinarnych "W śląskiej kuchni" i "Wyrób masła".

 • Narodowe Święto Niepodległości” – opowiadanie nauczyciela – kształtowanie tożsamości narodowej. Poznanie postaci historycznej Józefa Piłsudskiego.

 • P jak Polska” – zabawa słowna. Kolorowanie wg wzoru-KP.

 

LISTOPAD TYDZIEŃ II, TEMAT TYGODNIA: W CO SIĘ BAWIĆ KIEDY PADA DESZCZ

 1. -

 2. GAZETOWY ŚWIAT

 3. TANECZNE RYTMY. ODWIEDZINY FRANKLINA

 4. PADA DESZCZ

 5. ZABAWY SŁOWNE. BAWIMY SIĘ Z FRANKLINEM

   

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Ćwiczenia poranne, ćwiczenia gimnastyczne ogólnorozwojowe.

 • Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narządy mowy.

 • Słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela oraz słuchanie muzyki klasycznej, relaksacyjnej.

 • Zabawy dowolne, wg potrzeb dzieci, w wybranych kącikach – zwracanie uwagi na stosowanie zwrotów grzecznościowych, zapraszanie i zachęcanie do zabaw dzieci nieśmiałych.

 • Kolorowe paski” – ćwiczenia oddechowe.

 • Rysowanie po śladzie kaloszy i płaszcza przeciwdeszczowego-KP.

 • Domy” – wprowadzenie litery „y”, „Y” na podstawie wyrazu „domy” – wprowadzenie drukowanej i pisanej litery „y”, „Y”. - Ćwiczenia w pisaniu litery y, Y. Ćwiczenia w czytaniu-. KP.

 • Szare domy” – wycinanie i łączenie elementów z szarych gazet – doskonalenie techniki wycinania określonych kształtów.

 • Zaznacz w wyrazach litery y- KP.

 • Wiadomości z gazety” – zabawa artykulacyjna.

 • Samogłoska czy spółgłoska” – ćwiczenie; KP.

 • Stary parasol” – słuchanie opowiadania Doroty Kossakowskiej – rozpoznawanie i nazywanie emocji. Wdrażanie do formułowania poprawnych wypowiedzi.

 • Deszcz” – wprowadzenie piosenki – zapoznanie ze słowami i melodią piosenki.

 • Spotkanie z Franklinem- Franklin zaprasza do wspólnej zabawy i wspólnego czytania.

 • Idziemy do celu” – zabawa dydaktyczna. Rysowanie przedmiotów, których nazwy zawierają głoskę y. Kończenie szlaczków-ćwiczenia gafomotoryczne-KP.

 • Co schowano?” – zabawa dydaktyczna. Ćwiczenia w pisaniu litery y po śladzie karta pracy.

 • Zero” – wprowadzenie cyfry i liczby 0 – zapoznanie z cyfrą i liczbą 0. Doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 5.

 • Co powstanie z cyfry 0” – ćwiczenia graficzne.

 • Spacer w deszczu” – rysowanie kredkami pastelowymi na papierze ściernym – rozwijanie inwencji twórczej. Doskonalenie umiejętności skupienia uwagi.

 • Wesołe rysowanki” – ćwiczenia grafomotoryczne.

 • Ćwiczenia matematyczne utrwalające cyfrę 0-karta pracy.

 • Co to?” – rozwiązywanie zagadek słownych A. Olędzkiej. „Pokoloruj wg wzoru”-KP.

 • Listopad” – zapoznanie z wierszem Doroty Kossakowskiej – utrwalenie wiadomości na temat jesiennej pogody.

 • Listopadowe rytmy” – zabawa matematyczna. „Dopasuj do obrazka”- ćwiczenie przygotowania do czytania- KP.

 • Spotkanie czytelnicze z Franklinem oraz wspólne zabawy ruchowe.

 • Udziału w zajęciach ekologicznych na wystawie „Ekoeksperymentarium” Hasło przewodnie-Małymi krokami wprowadzamy wielkie zmiany dla planety. Zwiedzanie wystawy. Poszerzanie świadomości ekologicznej-co możemy zrobić dla środowiska: oszczędzanie zasobów, prawidłowa segregacja śmieci, minimalizm.

 

LISTOPAD TYDZIEŃ III, TEMAT TYGODNIA: DOMOWE ZWIERZĘTA

 1. JAKIE ZWIERZĘTA MIESZKAJĄ W DOMU?

 1. SPOTKANIE Z PSZCZOŁAMI

 2. RYBY MAJĄ GŁOS

 3. KOCIE HARCE

 4. W ŻÓŁWIM TEMPIE

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Ćwiczenia poranne, ćwiczenia gimnastyczne ogólnorozwojowe.

 • Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narządy mowy.

 • Słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela oraz słuchanie muzyki klasycznej, relaksacyjnej.

 • Zabawy dowolne, wg potrzeb dzieci, w wybranych kącikach – zwracanie uwagi na stosowanie zwrotów grzecznościowych, zapraszanie i zachęcanie do zabaw dzieci nieśmiałych.

 • Czyj to głos” – zagadki ortofoniczne. „Ile słów ma zdanie” – zabawa słowna.

 • Kot Kulka” – wprowadzenie litery „k”, „K” na podstawie wyrazu „kot” – wprowadzenie drukowanej i pisanej litery k, K. Ćwiczenia w czytaniu – KP.

 • Kot” – origami płaskie z koła – wzbogacanie doświadczeń plastycznych.

 • Jakie to zwierzę” – rozwiązywanie zagadek słownych Bożeny Koronkiewicz oraz swobodne wypowiedzi dzieci na temat życia zwierząt domowych.

 • Szukaj litery”- KP

 • O którym zwierzątku mówię?” – zabawa dydaktyczna. „Czy jesteś spostrzegawczy?-KP.

 • Spotkanie z pszczółkami i mistrzem pszczelarstwa. Poznanie pszczelarskiego fachu oraz znaczenia pszczół dla ludzi. Oglądanie żywych owadów przy pracy, plastrów pszczelich, wnętrza pszczelego ula, potrzebnych narzędzi. Wykonanie własnoręcznie świecy z wosku pszczelego, próbowanie miodu i pyłku kwiatowego. Zdobycie dyplomu Przyjaciela Pszczół!

 • Portret mojego zwierzątka” – zabawa graficzna.

 • Marzenia kota”-rozmowa nt dbałości o zwierzęta.

 • Dokończ słowo” – zabawa słowna.

 • Ryby” – oglądanie albumów.

 • Życzenia do złotej rybki” – zabawa słownikowo – gramatyczna – wdrażanie do wielozdaniowych wypowiedzi na określony temat. Wyrabianie opiekuńczego stosunku wobec zwierząt.

 • Akwarium” – rysowanie kredkami, wycinanie kształtów, przyklejanie elementów – rozwijanie inwencji twórczej. Doskonalenie umiejętności cięcia nożyczkami.

 • Lubimy jesień” – doskonalenie umiejętności dostrzegania zmienności warunków pogodowych jesienią.

 • Narysuj przedmioty (nazwa na głoskę k)- KP

 • Słuchaj – licz” – zabawa słuchowa.

 • Zwierzęta”-licznie sylab w nazwach, układanie zdań; KP.

 • Ćwiczenia w pisaniu litery k, K po śladzie –KP.

 • Dodać – odjąć” – wprowadzenie znaków +, - – doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania elementów.

 • Rozmowa na temat zachowania się w środkach komunikacji miejskiej, ustalenie zasad bezpieczeństwa. Udział w seansie filmowym dla dzieci w Pałacu Młodzieży.

 • Zwierzęta domowe” – zabawa plastyczna.

 • Ptasia orkiestra” – gra na instrumentach perkusyjnych

 • Mój przyjaciel żółw” – rozmowa w oparciu o wiersz „Żółw” Bożeny Koronkiewicz – zapoznanie z trybem życia żółwia. Kształtowanie odpowiedzialności za zwierzęta hodowane w domu.

 • Chórzyści mają głos” – zabawa artykulacyjna.

 • Rymowanka i rytmy”-KP

 

LISTOPAD TYDZIEŃ IV, TEMAT TYGODNIA: MÓJ PRZYJACIEL MIŚ

 1. CZY MIŚ TO NIEDŹWIEDŹ?

 1. DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

 2. MAŁE I DUŻE MISIE

 3. MOJA PRZYTULANKA

 4. MISIOWA PRZYJAŹŃ

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Ćwiczenia poranne, ćwiczenia gimnastyczne ogólnorozwojowe.

 • Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narządy mowy.

 • Słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela oraz słuchanie muzyki klasycznej, relaksacyjnej.

 • Zabawy dowolne, wg potrzeb dzieci, w wybranych kącikach – zwracanie uwagi na stosowanie zwrotów grzecznościowych, zapraszanie i zachęcanie do zabaw dzieci nieśmiałych.

 • Układamy rymy” – ćwiczenia słownikowe. „Mruczanki misia” – zabawa ortofoniczna.

 • Lalki Oli” – wprowadzenie litery „l”, „L” na podstawie wyrazu „lalka” – wprowadzenie drukowanej i pisanej litery l, L. Układanie z białych nakrywek wyrazu „lalka”.

 • Gawra niedźwiedzia brunatnego” – collage. Usprawnianie funkcji językowych podczas opowiadaniu o niedźwiedziu.

 • Gdzie jest miś” – zabawa dydaktyczna. „Samogłoska, czy spółgłoska” –utrwalenie; KP.

 • Jakie misie znasz?” – oglądanie książek. „Rysuj wg polecenia”- KP.

 • Dzień Pluszowego Misia” - udział w zabawach muzyczno-ruchowych na auli.

 • Skąd wziął się pluszowy miś?” – rozmowa w oparciu o ilustracje i opowiadanie nauczyciela – zapoznanie z historią powstania pluszowego misia.

 • Taniec z misiem” – improwizacja ruchowa do muzyki tanecznej. Doskonalenie uwagi. Kształcenie wrażliwości na piękno muzyki.

 • Misie przygotowują się do zimowego snu” – zabawa artykulacyjna.

 • Pisanie litery l L po śladach i samodzielnie- KP.

 • Znaczenie przeciwne” – ćwiczenia słownikowe.

 • Mój miś” – zabawa plastyczna.

 • Więcej, mniej, czy tyle samo” – wprowadzenie znaków >, <, = – wyrabianie umiejętności porównywania liczebności zbiorów. „Więcej czy mniej” – zabawa ruchowa z elementem liczenia.

 • Co wiemy o niedźwiedziach” – rundka z misiem.

 • Jaka to litera?” – zabawa dydaktyczna.

 • Kolorowy Miś” – dokończenie rysunku , kolorowanie i łączenie z cieniami.

 • Przysmak niedźwiedzia” – opowieść ruchowa – zachęcanie do udziału w zabawach ruchowych. Doskonalenie umiejętności rozpoznawania metrum.

 • Miś” – lepienie z plasteliny – doskonalenie sprawności manualnej podczas formowania kształtu misia.

 • Co czuje miś?” – rozpoznawanie i nazywanie emocji.

 • Dokończ zdanie” – zabawa słowna. „Misiowe niespodzianki”-KP.

 • Bajka o plastelinowej laleczce” – słuchanie opowiadania nauczyciela – uświadomienie znaczenia przyjaźni w życiu człowieka. Rozwijanie własnych wypowiedzi.

 • Złotowłosa i trzy misie” – opowiadanie bajki.

 • Koncert dla misia” – śpiew indywidualny

Aktualności

Kontakt

 • Miejskie Przedszkole nr 85 w Katowicach
  40-824 Katowice, ul. Kwiatkowskiego 20
 • 32 254 68 20 502171850

Galeria zdjęć