• Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci w MP85

     • Szanowni Państwo! Rodzice dzieci uczęszczających do Miejskiego Przedszkola Nr 85 wKatowicach.

      Już w czwartek  - 1 września spotkamy się wszyscy ponownie w przedszkolu. W dalszym ciągu trwa czas zagrożenia epidemicznego, co powoduje pewne ograniczenia i trudności.

      Prosimy o zapoznanie się w podanymi poniżej informacjami :

      PRZYPROWADZANIE DZIECI DO PRZEDSZKOLA

      Dzieci przyprowadzamy do przedszkola w godzinach od 6:00 do 8:30. Godzina 8:30 jest godziną ostateczną. Po tej godzinie pracownicy przedszkola przyjmujący dzieci przechodzą do wykonywania innych prac gospodarczych.

      Ustalona zostaje zasada:

      W chwili obecnej nie ma możliwości wchodzenia do szatni lub sal dziecięcych razem z dziećmi ( zalecenia GIS)

      Dzieciu uczęszczające do przedszkola , przyjmowane są w drzwiach przedszkola ( holu) i rozstają się- żegnają  z Rodzicami .

       Nie mierzymy temperatury.

      Od godziny 8.30 do 9.15 drzwi placówki są zamknięte.

      Oczywiście zdarzają się różne sytuacje nagłe i niespodziewane  (które jednak nie mogą być nagminne).

      Jeżeli są Państwo zmuszeni dotrzeć z dzieckiem do przedszkola po godzinie 8:30 prosimy o krótki sms z informacją pod numer 502171850 . O godzinie 8.30 sprawdzana w grupach jest obecność. Dyrektor poinformuje nauczyciela , że dziecko może przyjść później , jeżeli otrzyma taką właśnie wiadomość.

       

      ODBIERANIE DZIECI Z PRZEDSZKOLA.

      Dzieci odbieramy z przedszkola od godziny 14:30. Wtedy pracownicy obsługi wracają na hol przedszkola. Przygotowują dzieci do wyjścia i przekazują Rodzicom. W pierwszych dniach września nowi Rodzice będą proszeni o okazanie dowodu osobistego. Dzieci  mogą odbierać upowaznione przez Rodziców osoby, które będą również legitymowane w pierwszych dniach września.

      Dzieci zawsze można odebrac wczesniej po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie dyrektora przedszkola wysyłając sms pod numer 502171850. Dziecko będzie przygotowane do odbioru przez pracowników przedszkola. 

      Do godziny 14:30 trwają prace porządkowe po podwieczorku, prace porządkowe po leżakowaniu w grupie najmłodszej, kończą się w poszczególnych grupach zajęcia z języka angielskiego, religii oraz gimnastyki korekcyjnej. Dlatego bardzo prosimy o odbieranie dziecka najwcześniej o godzinie 14:30. Dziękujemy

      Zajęcia rozpoczynają się w poszczególnych grupach  od 8:30, kończą w poszczególnych grupach o 14:30

      Anna Dobosz

    • Informacja . Katowice poszukują kandydatów na rodziny zastępcze
     • Informacja . Katowice poszukują kandydatów na rodziny zastępcze


     • Szanowni Państwo,

      Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach, będący organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. W rodzinnych formach pieczy zastępczej przebywają dzieci, które z różnych względów znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i nie mogą pozostawać pod opieką rodziców. Każde dziecko pragnie domu i rodziny, która da wsparcie i poczucie bezpieczeństwa, doceni i wytłumaczy. Jednak nie każde dziecko ma tyle szczęścia, by móc wzrastać w takich warunkach. Niestety na terenie naszego miasta wciąż brakuje rodzin zastępczych gotowych przyjąć pod opiekę dzieci tego potrzebujące.
      W związku z powyższym poszukujemy osób, które czują wewnętrzne pragnienie niesienia ciepła i miłości, które jednocześnie są gotowe poświęcić dzieciom czas i serce. Apel kierujemy do osób odpowiedzialnych i odważnych, gotowych podjąć to wyzwanie. 
      Zadaniem rodziny zastępczej jest opieka i wychowanie dzieci w tradycyjnym systemie rodzinnym oraz w atmosferze sprzyjającej prawidłowemu rozwojowi dzieci. 
      Ośrodek rodzinom zastępczym zapewnia wsparcie psychologiczne, pedagogiczne oraz prawne.
      Informacje dotyczące rodzin zastępczych zawodowych dostępne w:
      Dziale ds. Rodzin z Dziećmi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach 
      ul. Jagiellońska 17
      Tel. 32 251 00 87, 32 251 14 51, 32 251 78 17 wew. 119 
      e-mail: dr@mops.katowice.pl 
      Informacje dotyczące rodzin zastępczych spokrewnionych i niezawodowych dostępne w:
      Zespole ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Katowicach 
      ul. Wojewódzka 23
      Tel. 32 251 71 31, 32 203 17 50 
      e-mail: zpz@mops.katowice.pl
      Informacje zamieszczone są również na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach: www.mops.katowice.pl w aktualnościach „Kampania na Rzecz Rodzicielstwa Zastępczego w Katowicach”.

      Zeskanuj kod QR, aby dowiedzieć się więcej na temat kampanii:

     • AKCJA #CzytanieRządzi

     •  Akcja #CzytanieRządzi

      Szanowni Państwo
      Katowice od wielu lat wspierają i propagują ideę czytelnictwa wśród mieszkańców, organizując liczne eventy, konkursy wydarzenia za pośrednictwem takich miejskich projektów jak min.: Czytaj dla odmiany, Narodowe Czytanie, Głośno o książkach!, Katowicka Srebrna Książka dla Seniora, Ferie z Książką, Lato z Książką, Czytanie na dywanie,3B. Bajtel – Bajka – Biblioteka, Katowicka Wielka Liga Czytelnicza.
       

      Unia Metropolii Polskich, czyli 12 największych polskich miast i Fundacja Powszechnego Czytania rozpoczynają właśnie pierwszą w Polsce kampanię samorządowców na rzecz czytelnictwa. Kampania #CzytanieRządzi to pierwsze tak mocne i szerokie zaangażowanie najwyższych władz samorządowych na rzecz upowszechniania czytania. 
      W miastach dzieje się już wiele, ale działania pro-czytelnicze zostaną wzmocnione i uruchomione zostaną kolejne pomysły. W zamyśle organizatorów kampania ma być zaczynem do gigantycznego, wspólnego długofalowego wysiłku, rozmów, debat i pracy na rzecz poszerzenia grona czytających w Polsce.
       

      Zaproszeni są wszyscy: rodzice, dzieci, nauczyciele, bibliotekarze, samorządowcy, instytucje, firmy i organizacje pozarządowe. Wspólne, osobiste zaangażowanie Prezydentów największych polskich miast na rzecz upowszechnienia czytania, to wyraz troski o rozwój mieszkańców.
       

      Czytanie to spojrzenie na świat z perspektywy innego człowieka – jego emocji i wartości. ,,Jest to ważne dla mnie, jako prezydenta miasta, ale także dla każdego z nas – rodzica, brata, siostry, kolegi czy sąsiada. Dzięki czytaniu budujemy umiejętność pracy w grupie, bo lepiej rozumiemy innych ludzi. W Katowicach promujemy się hasłem „dla odmiany". Odmieniajmy swoje życie przez czytanie, bo #CzytanieRządzi!" – zaznacza Marcin Krupa, prezydent Katowic.

      Proszę o rozpropagowanie w Państwa placówkach idei kampanii, filmu promującego akcję: https://metropolie.pl/artykul/czytanierzadzi-kampania-samorzadowcow-na-rzecz-czytelnictwa
      filmu promującego Katowice w ramach akcji z udziałem prezydenta dr Marcina Krupy, a także gościa specjalnego: Jarosława Juszkiewicza, polskiego głosu Google: https://www.youtube.com/watch?v=gm-1dgU6OCI 

      Zachęcam także do korzystania i udostępniania z materiałów kampanii stworzonych w partnerstwie z Fundacją Powszechnego Czytania: https://fpc.org.pl/czytanie-rzadzi/materialy-do-pobrania/
       

    • Przedszkole od 1 września 2021
     • Przedszkole od 1 września 2021

     • Drodzy Rodzice,

      Otwieramy przedszkole dla wszystkich dzieci od dnia 1 września 2021 r. Pragniemy zapoznać Państwa z obowiązującymi od tej daty wytycznymi:

      1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa w przedszkolu i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w okresie ograniczonego funkcjonowania przedszkoli w Miejskim Przedszkolu Nr 85 w Katowicach obowiązują specjalne Procedury bezpieczeństwa.

      2. Przedszkole pracuje w godzinach od 6:00 do 17:00. 
       Dzieci mogą być przyprowadzane w godzinach 6:00 do 8:30.

       W godzinach 8:30--14:30 przedszkole jest bezwzględnie zamknięte.

       Spóźnieni  mogą wejść dopiero po 9:15 po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym.

       Odbiór dzieci następuje od godziny 14:30. Wyjątkowo, tylko w uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym zgłoszeniu, można odebrać dziecko w ustalonych z rodzicem godzinach.

      3. Wprowadzamy zasadę że w miesiącu wrześniu do części wspólnej przedszkola wchodzą dzieci nowoprzyjete z jednym Rodzicem. Pozostałe dzieci odbierane są przez pracownikow przedszkola  w drzwiach placówki.

      4. Liczba dzieci w jednej grupie przedszkolnej może maksymalnie wynosić do 25 dzieci.

      5. Rodzicu pamiętaj, że do przedszkola nie będą wpuszczane dzieci z objawami chorobowymi wskazującymi na infekcję. Po wejściu do budynku przedszkola każdemu dziecku mierzona jest temperatura.8.W przedszkolu dzieci nie muszą zakrywać ust i nosa (nie chodzą w maseczkach). 

      6.  Rodzicu zadbaj o to, by Twoje dziecko nie zabierało do przedszkola żadnych zabawek i innych przedmiotów. Niestety nie może z nimi wejść do przedszkola.

      7. Na czas stanu  epidemii:

      1) w miarę mozliwości  grupy będą przebywać w wyznaczonych i stałych salach;

      3) eliminuje się obowiązek mycia zębów przez dzieci;

      5)  uroczystości urodzinowe dzieci będą odbywac się pod szczególnym nadzorem.

      6) zawiesza się organizację warsztatów, spotkań, przedstawień teatralnych organizowanych przez firmy zewnętrzne.

      7). Przedszkole nie będzie organizowało wyjść poza teren przedszkola. W przypadku gdy pogoda na to pozwoli, dzieci będą korzystały z placu zabaw w ogrodzie przedszkolnym.

      8). W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka (takich jak kaszel, gorączka, duszności, katar), dziecko jest niezwłocznie izolowane od grupy – służy do tego specjalnie przygotowane pomieszczenie.

       

      Prosimy Was Rodzice o:

      1. zapoznanie się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach epidemii;

      2. dbania o to, by przekazanie dziecka pod opiekę pracownika przedszkola przebiegało sprawnie;

      3. przekazywanie dyrektorowi, nauczycielowi, pracownikowi przedszkola istotnych informacji o stanie zdrowia dziecka, zgodnie z przyjętymi zasadami:

      - poprzez informację telefoniczną: 32 254 68 20  502 17 18 50, e-mail: przedszkole85@o2.pl

       

           4. pozostawienia w domu dziecka w sytuacji, gdy w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji;

       

          5. przyprowadzania do przedszkola tylko bezwzględnie zdrowego dziecka – bez objawów chorobowych;

       

          6. zapewnienia dziecku, które skończyło 4 r.ż. indywidualnej osłony ust i nosa w drodze do i z przedszkola;

       

         7. dbania o to, by dziecko nie zabierało do przedszkola zabawek i innych niepotrzebnych przedmiotów;

       

        8. regularnego przypominania dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania;

       

        9. do odbierania telefonów z przedszkola lub wyznaczenia dodatkowej osoby do kontaktu (upoważnionej do odbioru dziecka);

       

      10. do wypełnienia i podpisania w pierwszym dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola: OŚWIADCZEŃ RODZICA ZWIĄZANYCH ZE ZGŁOSZENIEM DZIECKA DO PRZEDSZKOLA (pliki do pobrania)

      11. do punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.

       

      Rodzicu przygotuj swoje dziecko do nowej grupy, nauczycielek prowadzących grupę

      oraz do nowego wyglądu zewnętrznego pracowników obsługi (fartuchy ochronne, rękawiczki, przyłbice).

      Informacje przekazuj w formie pozytywnej, aby wytworzyć w dzieciach poczucie bezpieczeństwa.

      Anna Dobosz