Start

Konkursy PLAN DZIAŁAŃ KÓŁEK ZAINTERESOWAŃ WYCIECZKI

Konkursy, wycieczki, kółka zainteresowań

Konkursy

 

 

Konkurs nr 1

Szanowni Państwo

Przedszkole nr 253 „Akademia Pana Kleksa” w Warszawie, ul. Antka Rozpylacza 2, organizuje OGÓLNOPOLSKI KONKURS FOTOGRAFICZNY „TOŻSAMOŚĆ NARODOWA MOJEGO MIASTA W KADRZE ZATRZYMANA"do którego pragnie zaprosić wszystkie Przedszkola z całej Polski.  

I. Przepisy ogólne

 

1.Organizatorem konkursu jest:

Przedszkole nr 253 „Akademia Pana Kleksa”
ul. Antka Rozpylacza 2

01-107 Warszawa

tel. 22 836 79 13
fax. 22 877 32 09

przedszkole253@op.pl

www.przedszkole253.waw.pl

 

 

patron honorowy: Nowa Szkoła

 

patronat medialny: Miesięcznik Bliżej Przedszkola

 

sponsor: Nowa Szkoła

 

 

2.     Celem konkursu jest:

- Upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki

        - Uwrażliwienie dzieci na piękno najbliższego otoczenia

        - Rozbudzenie przynależności narodowej i więzi emocjonalnej z miejscem zamieszkania

3. Konkurs polega na sfotografowaniu symboli narodowych w swojej miejscowości:
    tak aby ukazać ich element na tle swojego miasta.

4.     W konkursie mogą brać udział dzieci w wieku przedszkolnym indywidualnie z rodzicem/opiekunem/nauczycielem pod patronatem swojego przedszkola (z jednej placówki maksymalnie 2 dzieci).

II. Przepisy dotyczące prac

1.    Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 2 fotografie z dwóch różnych ujęć.

2.    Fotografie należy nadsyłać w postaci odbitek formatu minimum 15 cm x 21 cm lub w formacie większym oraz w wersji elektronicznej zapisanej na płycie cd (w celu zamieszczenia zdjęć na stronie internetowej).

3.    Fotografie należy nadsyłać na konkurs jako przesyłkę pocztową lub przesyłkę kurierską (na koszt wysyłającego) lub dostarczyć osobiście do placówki organizatora:

Przedszkole nr 253 „Akademia Pana Kleksa” ul. Antka Rozpylacza 2, 01-107 Warszawa

4.    Każda praca powinna zostać oznaczona na odwrocie (komputerowo): imię i nazwisko autora, imię i nazwisko opiekuna, telefon kontaktowy, e-mail, nazwa placówki, opis (tytuł) zdjęć. Na pracach nie należy umieszczać żadnych innych danych.

5. Na kopercie należy umieścić dopisek „Konkurs fotograficzny”

7.    W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie publikowane, ani nie brały udziału w żadnym konkursie.

8.     Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie.

9.       Konkurs trwa od 12.03. 2018 do 18.05.2018 r.

10. Rozwiązanie konkursu nastąpi 28.05.2018, wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora www.przedszkole253.waw.pl w zakładce aktualności.

12. Zwycięzcy dodatkowo zostaną powiadomieni drogą e- mailową.

13. Nagrody oraz dyplomy dla osób nagrodzonych zostaną przesłane pocztą.

13.  Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie /decyduje data stempla pocztowego/

14.  Organizator powołuje jury konkursowe, które wyłoni I, II, III miejsce oraz dwa wyróżnienia.

III. Wykorzystanie prac nadesłanych na konkurs

Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych na konkurs prac na stronie internetowej placówki z imieniem i nazwiskiem autora.

 Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konkursu Fotograficznego w celach wynikających z regulaminu tego konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).

 

Jeżeli ktoś z Państwa chce wziąć udział w konkursie, prosze o emaial informującego na adres przedszkola : przedszkole85@o2.pl i dostarczenie zdjęc do dyrektora do dnia 9  maja. Prace wyślemy pocztą.

 

..............................................................................................,.....................................

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Miejskie Przedszkole nr 85 w Katowicach
    40-824 Katowice, ul. Kwiatkowskiego 20
  • 32 254 68 20 502171850

Galeria zdjęć